Sportfisket i härliga Härjedalen mot högre höjder

HärjedalenHärliga Härjedalen ska få ett mer hållbart sportfiske. Foto: Jocke Lagercrantz


Bra ska bli ännu bättre – och framför allt hållbart. Sportfiskarna har fått hedersuppdraget att medverka till att lyfta sportfisket i Härjedalen.

För många turister är Härjedalen själva definitionen av en vildmarkskommun, med chansen att fånga flera arter över drömviktsgränsen, exempelvis abborre, harr, öring och röding. Dessutom i storslagen miljö, där fjäll möter himmel i horisonten, och där det kan vara flera mil mellan bebyggelse.

Och när det gäller just turisterna så är målsättningen för Härjedalenresan tydlig: De vill helst ha vild fisk i vilda miljöer.

Det framgår av förstudien Hållbart Härjedalsfiske, som gjorts på uppdrag av Härjedalens kommun. Sportfiskarna är projektägare för förstudien, som finansieras med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Carl-Fredrik Yri på Sportfiskarnas Jämtlandskontor är projektledare för förstudien tillsammans med fiskeprofilen Janne Gabrielsson, som jobbar åt kommunen i förstudien tillsammans med bland andra Linnéa Rohlin på Härjedalens kommun. Förstudien är väldigt bred och en del i den är att identifiera hur man kan utveckla sportfisket i Härjedalen. Utifrån det har Sportfiskarna med hjälp av Michael Ärfström genomfört en enkätundersökning om hur olika aktörer ser på sportfisket i området.

Huvudfrågorna är:
• Hur kan fisket i Härjedalen utvecklas för att främja ett långsiktigt, attraktivt fiske för såväl tillresta som bofasta?
• Hur kan ett samarbete mellan fiskevårdsföreningarna se ut för att underlätta administration, marknadsföring och utveckling av varumärket?
• Vilka behov av stöd, utmaningar och möjligheter ser fiskevårdsföreningarna?
• Vad är fiskevårdsföreningarnas syn på sättfiskodlings-behov i dag och i framtiden?

Hittills har engagemanget för Hållbart Härjedalsfiske varit överväldigande. Det är tydligt att fisket är djupt rotat i bygderna, oavsett om det gäller rent sportfiske, husbehovsfiske eller som turistisk näring.
Enkäterna, som skickades ut till näringsidkare, representanter ur berörda fiskevårdsområden, tillresta gäster och bofasta personer i Härjedalen, fick stor respons. Utöver enkäten har det även hållits välbesökta möten bland samtliga områden där vi samlat in synpunkter till förstudien som helhet.

Det framkommer alltså av enkätsvaren att den vilda fisken står högt i kurs – men även att den utplanterade fisken är en förutsättning för ett hållbart fiske i Härjedalen.
EU-loggaVilka fler intressanta slutsatser kan ni dra av enkätsvaren?
– Många efterfrågar fiskekort som spänner över fler fiskevårdsområden. Många fiskevårdsföreningar behöver också stöttning i såväl styrelsearbete som skötsel. Det finns en stor utmaning gällande föreningsliv rent generellt och detta framgår inte minst även hos fiskevårdsföreningarna, berättar Sportfiskarnas Carl-Fredrik Yri.

Det framgår dessutom att det både bland bofasta och tillresta fiskare finns en önskan om fler fiskevårdande åtgärder. Detta är något som även fiskevårdsföreningarna önskar jobba mera med.

Vad händer härnäst med Hållbart Härjedalsfiske?
–  Vi kommer träffa skolungdomar för att få in deras synpunkter och tankar om sportfisket i Härjedalen. Samt att erbjuda ett Höstlovsfiske tillsammans med bland annat Svegs Sportfiskeklubb och Bäckedals Folkhögskola. Läs mer om det på Facebook, Sportfiskarna Regionkontor Jämtland/Härjdalen.

SkyltDet finns många vatten att välja på för sportfiskaren i Härjedalen, både vinter och sommar. Foto: Anders Lundin

Carl-Fredrik skickar med berömmande ord till alla som hittills medverkat och medverkar i projektet, engagerade FVOF och till alla som valt att svara på enkäterna. Inte minst alla de som skickat in fördjupade synpunkter, åsikter och tips – otroligt värdefullt! Han lyfter också fram Michael Ärfström, som gjort ett gediget jobb med att förankra och sprida enkäten samt sammanställa alla synpunkter som kommit in.

Sportfiskarna återkommer givetvis när det finns mer spännande saker att berätta kring Hållbart Härjedalsfiske.

Kategorier: Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv