Webbinarier för alla föreningar och medlemmar

fpm-wengstrom-800Foto: Niklas Wengström / Första föreläsningen som hålls onsdag 19 oktober handlar om svenska sötvattensmusslor – artkunskap, förvaltning och fiskevård.

Under höst och vinter anordnar Sportfiskarna en serie webbinarier med flera olika teman. Målgruppen är i första hand föreningar men även individuella medlemmar kan delta.

Syftet med Sportfiskarnas med digitala webbinarier är att komma närmare medlemmarna, sprida kunskap, lyssna in synpunkter och förmedla relevant information. Det ska vara enkelt att delta och att anmäla sig och det ska finnas en bredd av ämnen som på olika sätt är relevanta för våra föreningars verksamhet. Teman som fiskevård, förvaltning, föreningsutveckling och ungdom kommer därmed att vara centrala.

Först ut är en föreläsning 19 oktober med fokus på svenska musselarter och deras roll i fiskevården – en föreläsning som är högrelevant för de föreningar som förvaltar delar av rinnande vatten.

Detta följs av en utbildningsserie tillsammans med Studiefrämjandet med fokus på förenings- och styrelseutbildning.
I slutet på november arrangeras ett högaktuellt webbinarium med fokus på sättfiskfrågan där förbundet redogör för pågående påverkansarbete och där HaV deltar för att kunna svara på frågor. Webbinariet blir också ett viktigt tillfälle för förbundet att lyssna in aktuell situation ute i föreningarna.

Höstprogrammet avslutas med ett webbinarium där förbundet presenterar allt en förening kan få ut av sitt medlemskap i förbundet, med tyngdpunkt på de många nya förmåner som har tillkommit under året.

Här finner ni all information om webbinarierna.

Kategorier: Miljö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv