Örekilsälven en av Västkustens viktigaste laxälvar

orekilsalven_800-38

Sportfiskarnas Michael Seeberg och Per-Erik Jacobsen inventerar Örekilsälvens laxbestånd. Foto: Mathias Arnham.

Fiskevårdsarbetet i Västkustens laxpärla Örekilsälven har haft stor betydelse för älvens produktivitet och goda status som laxälv. Tack vare förenade krafter, där Sportfiskarna utgör en viktig del, fortsätter Örekilsälven och dess biflöden att locka sportfiskare från både när och fjärran.

Örekilsälven i Munkedal är en av södra Sveriges bästa laxfiskeälvar och har länge lockat fiskare från både när och fjärran. Älven har tillsammans med biflödet Munkedalsälven sina avrinningsområden från södra Dalsland till östra Bohuslän, för att slutligen rinna ut i Saltkällefjorden, i inre delen Gullmarn. På grund av älvens särpräglade miljöer och unika bestånd av atlantisk lax och havsöring klassas älven med omslutande naturområden som riksintresse, genom Miljöbalken. Älven som även omfattas av EU:s habitatdirektiv ingår följaktligen i det nationella Natura 2000-nätverket.

Nedre Örekilsälvens Fiskevårdsområde sträcker sig från Kärnsjöns utlopp till mynningen i Saltkällefjorden, men det är enbart sträckan 40 meter nedan Brålandsfallet och nedströms som är öppet för allmänheten. Övre sträckan hanteras av markägarna.

 

Kontinuerliga fiskevårdsåtgärder

Under drygt tio år har Sportfiskarna, för pappersbruket Arctic Papers räkning, kontinuerligt kontrollerat både täthet av framför allt lax och vattenkvalité för att säkerställa Örekilsälvens vitala status. Laxpopulationen har under åren varit relativ stabil och det finns inga indikationer på att Arctic Papers pappersbruk påverkar vare sig vattenkvalitén eller fisktätheten i Örekilsälvens vattensystem. Sportfiskarna kontrollerar även årligen att älven inte smittats med laxparasiten, Gyrodactylus salaris, vilket den inte har.

Örekilsälven och Munkedalsälven visar både på generösa laxtätheter. Regelverket som satts upp av Nedre Örekilsälvens FVO, gör att fisketrycket är begränsat och jämnt fördelat över hela fiskesträckan. Det största hotet mot det idag goda laxbeståndet finns i havet. Inte i strömmen. Sportfiskarna kommer nu under hösten även ta prover på PH och alkanitet, efter de kalkningsåtgärder som gjort.
 

ulf_Stefan

Tv: Ulf Johannesson, miljö- och utvecklingschef på Arctic Paper. Th: Stefan Rönnberg, riverkeeper, Örekilsälvens laxfiske. Foto: Mathias Arnham.


Arctic Papers nya fiskevårdsplaner bär frukt

Munkedalsälven, som rinner genom Arctic Papers industriområde håller precis som Örekilsälven ett fint bestånd av lax. För att gynna den unika laxstammens fortlevnad har Arctic Paper gjort fiskevårdsåtgärder på eget initiativ. På en sträcka av 1,5 kilometer har Arctic Paper förra året upprättat fem lekplatser, och i år ytterligare två. Ulf Johanneson, Miljö- och utvecklingschef på Arctic Paper utvecklar:

– I samband med utvecklingen av vattenkraften beslutade vi oss för att göra gynnande åtgärder för fisken i älven. Det var inte på så vis att vi förstört för fisken i älven, då vi redan gjort ”fiskvänliga” åtgärder i form av en grävd kanal för vandrande fisk. Vi ville ändå förbättra fiskens levnadsmiljö i den befintliga älven. När vi grävde ut för vattenkraften så grävde vi bort massor av grus och sten, som nu återanvänts för byggnationen av sju nya lek- och uppväxtmiljöer, för laxen och andra arter som lever i älven. Större stenblock har även placerats ut i älven för att öka antalet ståndplatser.

Ända sen åttiotalet har Sportfiskarna elfiskat ett antal lokaler i Munkedalsälven, och nu i år har för första gången ytterligare en ny lokal inne på Arctic Paper-området inventeras, med mycket goda resultat. Det visar sig vara tätt mellan laxsmolten inne på pappersbrukets område.
 

orekilsalven_800-05

Den nya lokalen inne på Arctic Paper-området inventeras. Resultatet var över förväntan. Foto: Mathias Arnham.


”Du fiskar i en kanjon omgiven av riktig natur, lite som i Norge”

Sedan 1997 är det Nedre Örekilsälvens FVO-förening som organiserar och handhar Örekilsälvens Laxfiske. 1200 fiskekort säljs mellan 1 maj och 30 september. För flugfiskaren som vill ha ta sig en lax så finns goda möjligheter. Både A och B-sträckan håller bra med fisk och du som köper ett fiskekort får på köpet en sprakande naturupplevelse. Naturen är säregen, strömmen charmerande, med fina strömsträckor och klassiska laxpooler, om vartannat.

– Fiskekortsköparna berättar ofta att de uppskattar vildmarken. Framför allt den som sträcka A erbjuder. Du fiskar i en kanjon omgiven av riktig natur, lite som i Norge. Du kan njuta av en grönskande orörd natur och slipper bebyggelse och betong som utmärker andra laxälvar i vår närhet, säger Stefan Rönnberg riverkeeper för Örekilsälvens laxfiske.

 

orekilsalven_800-08

Örekilsälven och dess biflöden har ett unikt bestånd av atlantisk lax. De fiskevårdsåtgärder som gjorts har varit gynnsamma för laxens fortlevnad. Foto: Mathias Arnham.


Sjukdom, torka och lyckade laxtrappor

Genom åren har Örekilsälvens laxar tagit en del stryk. För två år sedan drabbades många individer av sjukdomen ”Red Skin Disease”. En bakteriesjukdom som förstör laxens skyddande slemskikt. Fisken dör till slut av vattenförgiftning, eftersom vatten tränger in i kroppen. Höga vattentemperaturer har också varit ett problem. Älven är mindre än både Ätran och Göta älv och runt torrperiodernas toppar har laxarna svårt att vandra uppströms.

Varje år fångas 150 till 300 laxar i älven, och redan i maj månad påbörjar laxen sin återvandring upp i älvsystemet. Flera individer väger över tio kilo och medelvikten på de laxar som fångas ligger runt tre till fem kilo, vilket varierar lite från år till år. Förra året togs 168 laxar varav 107 återutsattes. Älven har genom viktiga fiskevårdsåtgärder ett kraftfullt bestånd och framtiden ser helt klart ljus ut.

– Fisket har blivit otroligt mycket bättre sen laxtrapporna renoverades och fisken kunde vandra upp till Kärnsjön. De knappa tre kilometrarna ovanför Brålandsfallet håller drömlika lekbottnar vars goda resultat syns i fångststatistiken, avslutar Stefan.

 

Örekilsälven är ett levande bevis på vad långsiktigt fiskevårdsarbete kan göra för ett vatten. Både naturresurser och fisketurism stärks och kan förutom en vacker bevarad natur, ge ekonomisk avkastning idag, imorgon och framöver.

Kategorier: Miljö, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv