Sportfiskarna levererar mer fiskevård landet runt

orekilsalven-2022-80...Foto: Mathias Arnham / Elfiskeresultat från Örekilsälven i Region Väst.

Med mer anställd personal ute i regionerna fortsätter Sportfiskarnas fiskevårdsverksamhet att öka från norr till söder. Fiskevården har bred inriktning och gynnar i regel alla förekommande fiskarter.

Ett litet axplock från Skåne till Norrbotten visar i år bland annat på åtgärder i allt från små öringbäckar i Skåne till storskalig biotopvård i klassiska Mörrumsån, nya gäddfabriker längs ostkusten och fiskevård för lax i olika vattendrag i Region Väst. I Mälardalen med omnejd rivs exempelvis dammar, våtmarker återskapas och biotopvård genomförs i skärgårdsmarer och havsöringsbäckar.

På Gotland arbetar förbundets biologer bland annat vidare med åtgärder för öns havsöringar och har i år framgångsrikt engagerat allmänheten i olika praktiska åtgärder.

Fiskevårdsverksamheten i Region Norr har i år närmast exploderat med exempelvis mer åtgärder i Hans Lidmans klassiska Svartå, och bland annat olika fiskevårdsåtgärder för öring i Gästrikland, och insatser för öring och flodpärlmussla i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Två nya spännande projekt:

Ny gäddvåtmark norr om Kalmar - Ljungnäs
gaddfabrik_kalmar-20...Foto: Olof Engstedt

Sportfiskarnas Kalmarkontor har skapat en mindre våtmark vid Ljungnäs två mil norr om Kalmar. Det speciella med denna våtmark är att den ligger i nivå med havet, men tillrinnande diken ger sötvatten under den blöta perioden. Tidigare provfisken i dessa diken har visat att det finns en lokal gäddpopulation och när vegetation har etablerats kan våtmarken bli en bra lek- och uppväxtplats för gäddorna vilket kan stärka det krisande beståndet i Kalmarsund.

Banbrytande ny fiskevård i skärgården

stenrev-furusund-800Foto: Malin Kjellin / Utläggning av stenblock utanför Riddersudd.

Sportfiskarna har i september anlagt ett stenrev utanför skärgårdsviken Riddersudd i Furusundsleden norr om Stockholm. Syftet är att minska erosionsskadorna som orsakas av fartygstrafiken och därigenom återskapa livsmiljöer för växter och vattenlevande organismer i viken. Omkring 150 ton stenblock har lagts ut för att skapa ett rev som ska skydda viken och ge exempelvis blåstång möjlighet att återkomma. Åtgärden som genomförs i ett samarbetsprojekt med WWF; ”Återskapa Östersjöns livskraft” sker på Sportfiskarnas initiativ och efter en plan som förbundets regionala biologer tagit fram. Åtgärden är unik och kommer att noga följas upp då den kommer att ge viktiga lärdomar inom detta område. Ett positivt resultat kan öppna upp för fler liknande åtgärder framöver.

Läs fler fiskevårdsnyheter under Miljö på sportfiskarna.se.

Mer om förbundet fiskevårdsåtgärder kommer även i nästa nummer av Svenskt Fiske.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv