Ytterligare 100 000 kronor att söka ur Tillgänglighetsbidraget

abbortjarn-los-hamra...Foto: Bengt Olsson / Anslutna föreningar kan bland annat söka medel för att lägga ut spångar, bryggor och plattformar för att underlätta fisket vid föreningarnas vatten.

Sportfiskarna storsatsar på våra föreningar under 2022. Genom det nya bidraget ”Tillgänglighets- och friluftsbidraget” vill förbundet täcka in en lucka i Sportfiskarnas bidragssystem och ge våra föreningar möjligheten att söka medel för att göra sina förvaltade fiskevatten ännu mer trevliga, tillgängliga och relevanta för medlemmar och allmänhet. Nu finns ytterligare 100 000 kronor att söka.

Under de senaste åren har förbundet mottagit allt fler önskemål från våra föreningar om att kunna bidra till olika typer av tillgänglighetsinsatser vid deras förvaltade fiskevatten. I regel har dessa önskemål ringat in ett verksamhetsfält som har legat vid sidan av befintliga aktivitets- och fiskevårdsbidrag. Tillgänglighets- och friluftslivsbidraget kan ses som en konkret och riktad åtgärd för att komplettera förbundets möjligheter att stötta där vi kan och där behoven finns. 

Till de 200 000 kronorna som delades ut i maj i år har förbundet nu lagt till ytterligare 100 000 kr. Dessa kan sökas av alla föreningar som uppfyller villkoren nedan och ansökan startar 22/9. 

Inriktning

Anslutna föreningar och distrikt som förvaltar ett fiskevatten kan söka bidrag för följande typer av insatser:
* Olika typer av handikappanpassningar och tillgänglighetsinsatser: Fiskebryggor, plattformar och spångar. Olika typer av markberedning: vägar, framkomliga stigar, parkeringar etc.
* Båtar: Inköp av båtar för uthyrning/utlåning, åror, upprustning av båtar etc.
* Friluftslivsåtgärder: Byggande av vindskydd, anläggande av eldplatser, inköp av soptunnor etc.
* Informationsåtgärder: Framtagning och inköp av skyltar, framtagning av djup- och fiskekartor etc.
Förbundet är också öppna för andra förslag som ryms inom ramen för dessa åtgärdsområden.

Villkor

Kring bidraget finns en rad distinkta villkor som är specifika just för detta nya bidrag. Nedan följer några av de mer centrala villkoren:
* Förbundet bidrar med 50% av max 20 000 kr. 
* Alla anslutna föreningar som förvaltar fiskevatten som också är upplåtna till allmänheten genom fiskekortförsäljning ELLER har minst 100 medlemmar kan söka.
* Hela summan utbetalas efter redovisning, kvitto-krav vid redovisning.
* Första ansökningsdag 22 september. Först till kvarn!
* Max en ansökan per förening och år.

Bidraget finansieras med stöd av Svenskt Friluftsliv.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv