Fiskevård fungerar - tidigare tom sträcka nu full med öring

Trollåsbäcken800pixf...
Elfiskeprovtagning i Trollåsbäcken. Foto: Jonathan Bark, Sportfiskarna.

Sportfiskarna genomförde under 2021 restaurering i den lilla Trollåsbäcken utanför Göteborg, med mycket goda resultat.

Sportfiskarna genomförde under 2021 restaurering i den lilla Trollåsbäcken. Bäcken är kraftigt kulverterad och rinner enbart 200 meter ovan mark, resten av bäcken rinner genom kulvertar och vägtrummor. Bäcken mynnar vid Askimsbadet söder om Göteborg där den sista kulverten är ungefär 350 meter lång. Den restaurerade sträckan är cirka 150 meter och inför åtgärden var den helt fisktom. Att sträckan var tom på fisk berodde på att den var starkt kanaliserad och söndersprängd.

Restaureringsarbetet bestod i att försöka återskapa bäckfårans naturliga utseende med block, sten, grus och död ved. Arbetet verkar ha fungerat eftersom elfiskelokalen nu var full med öring, totalt 64 st (varav 63 årsyngel) på en 31 meter lång lokal. Bäcken verkar vara väldigt produktiv då årsynglen var långa och i god kondition.

Åtgärden visar att även helt förstörda vattendragssträckor kan återskapas i viss mån, även i ett kraftigt påverkat system. Det visar även att öringar kan vandra genom långa kulvertar, bara lutningen inte är för hög.

 

Kategorier: Miljö, Ge fan i våra vatten, Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv