Sportfiskarna strider för strömmingen – hur blir kvoterna?

glFoto: Glen Douglas / Sportfiskarna fanns med vid heta bordet i Riga, när arbetet med nästa års kvoter inleddes.

Strömmingens status uppmärksammas på bred front, bland annat med anledning av bristen på surströmming. Nu har arbetet med nästa års kvoter börjat.

 

Förhandlingar bland medlemsstater om fiskekvoter för 2023 inom Östersjöområdet inleddes med en träff i Riga under sommaren. Sportfiskarna var där.

Första steget i att bestämma fiskekvoter och regler är att EU:s regionaliseringsorganisation BALTFISH, som består av alla östersjöländers regeringsrepresentanter, skickar ett förslag till EU om hur kommande års fiske bör vara. Processen fortsätter med flera steg och slutar med att EU:s ministerråd tar det slutgiltiga beslutet för Östersjön i början av oktober, både angående yrkesfiskets kvoter men även potentiella regleringar av sportfiske till havs, exempelvis fångstbegränsningar för torsk i Öresund och laxtrolling.

Regionaliseringsorganisationen BALTFISH förslag är ett av de absolut viktigast stegen i processen att skapa fiskekvoter, och till deras hjälp finns vetenskaplig rådgivning från internationella forskningsrådet ICES samt även yrkesfiskets och övriga intressegruppers synpunkter genom Baltic Sea Advisory Council (BSAC).

BALTFISH första möte har skett i Riga och både ICES vetenskapliga råd och tillkommande synpunkter från de olika medlemmarna inom BSAC visar att årets förhandlingar kommer vara mycket krävande.

Sportfiskarna deltar i processen genom European Anglers Alliance (EAA) som har en plats inom Baltic Sea Advisory Councils exekutiva kommitté. EAA´s är representerat av Sportfiskarnas medarbetare Glenn Douglas, bosatt i Råneå.

Vi deltar även i BALTFISH öppna forums möten genom Glenn, som är vice-ordförande för Baltic Sea Advisory Council. EU skapade BSAC som en mötesplats för alla intressenter, där de kan ta del av forskarnas råd och delge synpunkter på hur östersjöfisket bör förvaltas.

Många sliter och drar för att få större kvoter och rådgivningen kan ibland vara öppen för tolkning och det i sin tur öppnar upp för robusta diskussioner bland olika intressegrupper och yrkesfiskets representanter inom BSAC.

Sportfiskarna och European Anglers Alliance har varit mycket tydliga mot BALTFISH och BSAC om att beslut om fiskekvoter ska baseras på gällande vetenskaplig rådgivning.

Sportfiskarna anser även att EU-havmiljödirektivets krav på att fiskpopulationer ska innehålla en hög proportion av gammal och stor fisk, samt att fisket inte ska påverka genetisk diversitet på bestånd, ska vara vägledande inom kvotbeslut. EU-havmiljödirektivets krav är mycket viktigt att beakta nu när ICES pratar om att snittstorleken av strömming i Bottenhavet är mycket små och har minskat ännu mer under 2021.

Att arbeta med fiskepolitik är en viktig del av Sportfiskarnas målsättning att leverera friska fiskebestånd i friska vatten till våra medlemmar.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv