Fullträff i Trödjeån – höga tätheter av öringyngel

TrodjeFoto: Lars Ljunggren / En ny generation öring frodas i Trödjeån.

Den lilla Trödjeån i Gästrikland har nu utkristalliserat sig som ett föredöme när det gäller återintroducering av öring.

Trödjeån har blivit en spännande och relevant angelägenhet för både Sportfiskarna och lokala fiskvännner – och händelseutvecklingen från 2019 är minst sagt hoppfull. Det var då som Sportfiskarna hämtade befruktad öringrom från en å på Gotland, som sedan kläcktes i ett kläckeri i Harmångersån och därefter sattes ut i Trödjeån våren 2020.

Redan under den följande hösten sprattlade det fint av öringyngel i ån, och trenden har gått sprikrakt uppåt sedan dess. Efter tre års utsättningar så är det med glädje och stolthet som Sportfiskarna och Hille FVOF summerar resultaten från årets elprovfiske. Dessa visar på tätheter på 175 årsyngel per 100 kvadratmeter.

– Översiktliga provfisken tidigt på året har även de tidigare år visat på höga tätheter tidigt på säsongen, men mer normala tätheter mot höstkanten. Förhoppningsvis betyder det att yngel vandrat ut till havs tidigt, precis som de gör på Gotland där de flesta bäckar torkar ut på sommaren, berättar Sportfiskarnas medarbetare Lars Ljunggren som utförde elprovfisket tillsammans med lokale fiskevårdaren Bernt Moberg.

TrodjeeFoto: Lars Ljunggren / Bernt Moberg och Sportfiskarna hjälps här åt att riva ut ett gammalt dämme.

I sommar har även Sportfiskarna rivit ut ett gammalt dämme i ån, som vid låga flöden utgjort ett partiellt vandringshinder. Det dämda området har i stället blivit en potentiell lekplats för de vuxna öringar som Lars Ljunggren hoppas ska återvända till ån för lek.

– Öringarna på Gotland brukar återvända till bäckarna redan efter ett par år i havet, så detta borde kunna ske även i Trödjeån. Det kommer att bli mycket spännande att montera en fiskräknare i ån nästa höst, säger Lars Ljunggren.

Det ska poängteras att Trödjeån inte är ett traditionellt sportfiskevatten, utan främst en reproduktionslokal med låg vattenföring. Däremot är förhoppningarna stora om att sportfiskare i framtiden ska kunna njuta av frukterna som kommer från ån – alltså havsöringar som letar sig ut i Trödjefjärden för att växa sig fullstora.

Gotländska öringar anpassade till torka får liv på andra uttorkade platser i Sverige med hjälp av finansiering från vinet Catch & Release från Chris Wine. Varje såld flaska av vinet ger en slant till Sportfiskarnas arbete.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Strömmande vatten, Region Norr, Miljö, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv