Flyktingar från Ukraina fick fiska med Sturefiskarna

fiskeaktivitet-flykt...Foto: Göran Glimsholt / Ett 25:tal deltagare metade med stor iver i sjön Tjurlången. Den mest uppskattade fångsten var mindre braxnar som togs reda på till mat.

Sportfiskarnas lokalföreningar bidrar nu till att ge flyktingar från kriget i Ukraina en introduktion till svensk natur och fiske och friluftsliv. Ett stöd i detta är att Sportfiskarna centralt har infört ett särskilt bidrag för fiskeaktiviteter för flyktingar.

Fiskeklubben Sturefiskarna Arboga har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro haft några mycket uppskattade träffar med en grupp flyktingar från Ukraina.

Anastasia Valenta, som är tolk och aktivitetsledare för gruppen, kontaktade klubben och väckte frågan om en gemensam träff med temat kring sportfisket. Denna träff skulle genomföras i Fellingsbro där dessa flyktingar för tillfället bor.
Det bestämdes att klubben medverkar vid en sådan träff där det svenska sportfisket ska beskrivas på ett lättillgängligt sätt. Informationen inleddes med en presentation av allemansrätten i stort, då vilka regler och rättigheter och skyldigheter som gäller för att vistas i skog och mark beskrevs. Därefter inriktades presentationen mot vilka regler som gäller för sportfiske i Sverige i allmänhet och närområdet i synnerhet. 

Efter genomgången visade klubben upp en del handredskap som används vid fiske från land eller brygga samt vinterfiske på is.

Klubben arrangerade därefter ytterligare en träff vid klubbens fiskevatten Tjurlången då temat var praktiskt fiske med handredskap. Det var med stor iver de 25 deltagarna tog tag i de metspön klubben hade införskaffat och som sedan skänktes till deltagarna. Hur var då fiskelyckan? Jo, de mest intressanta fiskarna var några småbraxar som sedan togs med hem för att tillagas. Det framkom att de mest vanliga matfiskarna i Ukrainas inland var braxen, gädda, karp och ruda. Vid Svarta havet fångar man även sill, flundra och annan saltvattensfisk.

Klubben ordnade också en mycket uppskattad korvgrillning som gav möjlighet till frågestunder i mindre grupper. 
Denna typ av aktivitet stöttades ekonomiskt av Sportfiskarna via det nyligen införda särskilda bidraget för fiskeaktiviteter för flyktingar från Ukraina.

Därutöver fick klubben sponsorhjälp med transporter och utrustning av lokala företag.

Läs mer om Sturefiskarna Arbåga här.

Sportfiskarnas bidrag till fiskeaktiviteter för flyktingar genomförs med stöd från Svenskt Friluftsliv,

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Förening, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv