Sport- och fritidsfisket fortsatt mycket viktigt i Sverige

Fritidsfisket2021SCB
Antal fritidsfiskare över tid, år 2017-2021, inkl. felmarginaler. Data: SCB/HaV.

Abborre är den mest populära arten, en tredjedel av de som fiskar är kvinnor och de sammanlagda utgifterna uppgick till ca 15,3 miljarder kronor. Detta enligt den årliga SCB-enkäten om svenskarnas fritidsfiskevanor.

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. En tredjedel av dessa var kvinnor. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Antalet fiskedagar uppgick 2021 till omkring 12,4 miljoner, varav 6,9 miljoner från båt. Flest fiskedagar hade fiskeområdet Götaland och Svealand (exklusive de stora sjöarna). Den sjö som hade flest fiskedagar var Mälaren, tätt följd av Vänern. Det havsområde som hade flest fiskedagar var mellersta Östersjön, följd av Skagerrak. Abborre är den mest populära arten, men även gädda är en mycket omtyckt fisk för fritidsfiskare.

Statistiken omfattar personer i åldern 16–80 år som är folkbokförda i Sverige. I termen fritidsfiske ingår utöver handredskapsfiske även fiske med mängdfångande redskap, som nät och burar. Handredskapsfisket står dock för en klar majoritet av fritidsfisket i Sverige. Den vanligaste huvudsakliga fiskemetoden vid fritidsfiske i Sverige är spinnfiske, följt av mete och pimpelfiske.

Fritidsfiskets sammanlagda utgifter för förbrukningsmaterial, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi under 2021 uppgick till cirka 5,6 miljar­der kronor. Utgifter för större inköp, till exempel båtar eller dyrare redskap, skattas till 9,7 miljarder kronor. De sammanlagda utgifterna under år 2021 uppgick alltså till cirka 15,3 miljarder kronor. Detta kan jämföras med yrkesfiskets landningsvärde på ca 1 miljard kronor (exklusive förädlingsvärden).

Läs mer om enkäten:
HaV:s pressmeddelande
Samlad statistik för fritidsfisket

Kategorier: Fiske, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv