Positivt besked från landsbygdsministern i fjällfiskefrågan

anna-caren-sten-800Foto: Anders Lundin / Sportfiskarna träffade landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg i Åre idag.

På landsbygdsministerns hemmaplan i Åre gav Anna-Caren Sätherberg under fredagen ett glädjebesked direkt till Sportfiskarna.

Renmarkskommittén får förlängd tid att utreda fjällfiskefrågan och ett tilläggsdirektiv, helt enligt Sportfiskarnas önskemål.
Sportfiskarna har idag haft ett mycket positivt möte med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Men redan innan mötet gick regeringen ut med en pressrelease om förändringar i upplägget för den så kallade Renmarkskommitténs arbete:

”Regeringen har nu beslutat om ett tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén för att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande i frågan. Kommittén ska också föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Efter begäran av kommittén förlängs även utredningstiden för deluppdraget.

Riksdagen beslutade i juni förra året om ett tillkännagivande till regeringen att besluta om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Som ett led i den demokratiska processen har regeringen idag beslutat om sådana tilläggsdirektiv för att tillmötesgå tillkännagivandet.
Utöver vad som följer av de tidigare direktiven ska kommittén under sitt arbete bland annat ta hänsyn till, förutom samernas rättigheter, även den övriga lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.

– Renmarkskommittén har ett viktigt arbete och nu breddar vi direktiven i enlighet med riksdagens tillkännagivande.  Det är bra att vi nu är i hamn med ett tilläggsdirektiv, säger Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. 
Kommittén ska också föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2023.”

- Det är väldigt positivt att utredningen får mer tid och nya direktiv att åstadkomma en lösning som säkerställer allmänhetens tillgång till fjällfisket och en hållbar förvaltning, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv