Temperaturen stiger om fjällfiskets framtid i Jämtland 

anders-karlsson-o-su...Foto: Anders Lundin /Sportfiskarnas sakkunnige Anders Karlsson förklarar Sportfiskarnas ståndpunkter.

Jämtland är ett av de mesta fisketurismlänen, där fjällen är den givna destinationen för många. Frågan om fjällfiskets framtid är följaktligen högintressant för många parter där – inte minst för Sportfiskarnas medlemmar. 

Sportfiskarna etablerade sig på allvar i Jämtland 2020 genom att öppna ett regionkontor i Krokoms kommun, där numer fyra anställa och två timanställda arbetar med både fiskevård, Skolbäcken och andra projekt. Under torsdagen 2 juni bjöds det in till medlemsmöte i Jämtland/Härjedalen, och då stod fjällfisket i särskilt fokus.

Grundfrågan är vem som ska upplåta fisket och jakten på statens marker i fjällen? Ska det fortsätta som i dag, i länsstyrelsens och statens regi, eller ska det vara berörda samebyar enligt samma modell som Girjas sameby? 
Sportfiskarna har tagit ställning i frågan, så till vida att förbundet anser att tillgången till fjällfiske på statens vatten i både Jämtland och övriga län ska fortsätta i motsvarande omfattning som nu. 
 
Renmarkskommittén, som utreder frågan om bland annat fjällfisket, har presenterat förslag till olika handlingslinjer som kan medföra långtgående konsekvenser, såväl för allmänhetens tillgång till fiske och jakt som för förvaltningen av viktiga fiskbestånd och viltstammar.

Kommittén har dock begärt förlängd utredningstid inför det första delbetänkandet, från november i år till och med sista augusti 2023. 
Sportfiskarnas förhoppning är att det ska ge samtliga aktörer mer tid att hitta bättre lösningar än de som hittills har föreslagits. 

– Skräckscenariot är ett snabbt politiskt beslut som ger alla samebyar ensamrätten till upplåtelser av fisket på statens vatten i fjällen innan konsekvenserna är utredda och ansvaret för förvaltningen är utklarat. Det kan skapa en stor oro hos många intressenter och riskera låsningar som försvårar eller omöjliggör konstruktiva lösningar, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm. 
Både han och förbundets sakkunnige Anders Karlsson poängterade under medlemsmötet i Östersund att Sportfiskarna inte har något emot att samebyarna får ökat inflytande över fisket – men att inte etnisk bakgrund eller ekonomiska förutsättningar ska avgöra vem som får fiska.

– Vår vision är att hitta en modell eller ett arbetssätt som säkrar allmänhetens tillgång till sportfisket i fjällen till en rimlig kostnad samtidigt som rennäringens och samernas behov tillgodoses. I modellen finns också en tydlig idé om vem som ansvarar för och finansierar en hållbar förvaltning av fiskbestånden, säger Sten Frohm 
 
Hur ska då Sportfiskarna etablera fjällfiskefrågan i folks medvetande? 

– Med tanke på att utredningens förslag kan få mycket långtgående konsekvenser för möjligheterna att sportfiska i fjällen så är det viktigt att informationen når ut till våra medlemmar och den sportfiskande allmänheten. Tyvärr verkar det vara en låg kännedom om utredningens arbete. Sportfiskarna kommer därför att satsa mer på kommunikation via förbundets mediekanaler och via lokala informationsträffar ute i landet. Vi kommer naturligtvis även att driva förbundets ståndpunkter gentemot politiker och beslutsfattare, säger Anders Karlsson.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv