Utredningen om fisket och jakten i fjällen kräver mer tid

fjallfiske-g-westrin...Foto: Gunnar Westrin

Renmarkskommittén begär förlängd tid för utredningen i den laddade frågan om rätten till fiske och jakt på statens marker i fjällen. Det handlar om en förlängning av utredningstiden med 9 månader, från november i år till och med sista augusti 2023.

Enligt utredningens direktiv ska det första delbetänkandet om rätten till fiske och jakt i fjällen redovisas senast 21 november i år. Det ska bland annat handla om de juridiska konsekvenserna av Girjasdomen och om samebyarnas ensamrätt till fiske och jakt på statens marker samt möjligheterna till framtida upplåtelser.

Frågorna är mycket laddade och efter hand som utredningen presenterat flera möjliga handlingslinjer har invändningarna mot utredningens upplägg och tidsschema ökat. Det handlar framförallt om att man först ska slå fast en ensamrätt i lag och sedan utreda vilka som ska omfattas av denna ensamrätt samt att i efterhand försöka hitta lösningar för framtida upplåtelser av fiske och jakt.
Utredningen anger två anledningar för sin begäran: Det behöver tas fram mer underlag bl a för de tilläggsdirektiv som väntas samt mer tid för politiska överväganden. Tilläggsdirektiven innebär bl a att utredningen även ska beakta behoven bland ortsbor och övrig befolkning.

Sportfiskarna är kritiska till utredningens nuvarande upplägg. De presenterade förslagen skulle kunna få till följd, precis som i fallet med Girjas sameby, att upplåtelserna till allmänheten upphör. Om det blir några framtida upplåtelser, när eller i vilken omfattning är en helt öppen fråga. Det gäller även vad som händer med förvaltningen av en av landets viktigaste sportfiskeresurser. Förslagen riskerar att medföra långtgående konsekvenser såväl för allmänhetens möjligheter att fiska i fjällen som för fiskeförvaltningen, turismen och för lokalekonomin. Innan man går vidare med dessa förslag måste det göras en grundlig konsekvensutredning om de möjliga effekterna, hur rättigheter ska fördelas samt hur allmänhetens tillgång till fjällfiske ska kunna säkras.

Sportfiskarna har därför krävt att handlingsalternativ ett ska gälla vilket innebär att staten inte fördelar någon generell ensamrätt till alla övriga samebyar, utan först utreder alla möjliga konsekvenser och beaktar samtliga berörda intressen.

Mer om utredningens förslag och Sportfiskarnas ståndpunkter finner du här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv