Ljus framtid för flodpärlmusslan i Lindåsabäcken

flodparlmussla-2

Sportfiskarnas Niklas Wengström och Daniel Wendesten i utekontoret - flodpärlmusslan i Lindåsabäcken ska inventeras. Foto: Mathias Arnham

Niklas Wengström och fiskevårdskollegan Daniel Wendesten gjorde nyligen ett nedslag i Lindåsabäcken, sydost om Borås. Det blev ett glädjande återbesök som visade på föryngring av den starkt hotade flodpärlmusslan.

Flodpärlmusslans ursprungliga utbredningsområde sträcker sig över nästan hela vårt land, fast saknas numera på flertalet platser. Under 1900-talet har musslorna försvunnit från hälften av sina hemvister och utrotats från flera vatten där den tidigare var vanligt förkommande. Anledningen till detta är givetvis det tidigare omfattande pärlfisket men även föroreningar, försurningar och förstörda uppväxtmiljöer. Varför är det viktigt att inventera våra vattendrag efter flodpärlmusslan och vad har den egentligen med fiskevårdsarbetet att göra? Niklas ”Dr Mussla” Wengström reder ut begreppen och bjuder på en snabblektion om flodpärlmusslan.

Infekterade öringar
Borås stad är huvudmannen för det uppdrag som Sportfiskarna med Niklas i spetsen utför i Lindåsbäcken, som rinner genom de gamla skogarna i Målsrydområdet. Bäcken är på sina ställen inte bredare än en två meter men ändå viktig för den hotade flodpärlmusslan och andra arter som trivs i det lilla humusfärgade vattendraget. Niklas var här för nio år sedan och inventerade Infekterade öringar. Infekterade, ja det heter så. Niklas Förklarar:

– Vi elfiskar öringen här för att ha lite koll på hur reproduktionen går för musslorna i Lindåsabäcken. När vi var här senast så var 77 procent av öringen infekterade av mussellarver. Larven lever som parasit på öring och lax och använder värddjuren som sin första uppväxtplats och för att spridas i vattensystemet. Här i Lindåsabäcken lever larven på öringen då det inte finns någon lax.

Niklas berättar att det är de små öringarna blir infekterade eftersom de inte hunnit utveckla sitt immunförsvar mot musslarver. På dessa sätter sig larven i gälarna, vilket den med god syn enkelt kan se. Larven lever på värddjuret under tio månader för att under juni månad släppa taget och fortsätta livet som mussla.

flodparlmussla-3

Mussellarven fäster vid öringens gälar. Foto: Mathias Arnham

Ett långlivat reningsverk
Flodpärlmusslan fyller en viktig funktion då de fungerar som reningsverk i de vattensystem de lever i och en enda individ renar fyrtio till femtio liter vatten varje dygn.

–  Ser man till det lilla vattendraget som exempelvis Lindåsabäcken är så är renings-effekten relativt stor. Musslan håller vattnet rent från näringsämnen, tungmetaller, avföring etcetera och lagrar allt i skalet, berättar Niklas.

Musslan fungerar lite som ett träd, de växer kontinuerligt och du kan relativt enkelt räkna hur många år musslan är genom ett tvärsnitt av skalet. Musslan har likt trädet årsringar och dessa kan analyseras för att få reda på mer om vattenmiljön.

– Flodpärlmusslan blir vanligtvis runt 150 år gammal, ja det äldsta kända exemplaret har otroliga 280 årsringar. Skulle vi plocka en mussla här för att göra en skalanalys och låt oss säga få reda på att musslan är 100 år gammal.  Då kan vi analysera varje år tillbaka i tiden och se vilka ämnen som finns lagrade i skalet. Musslan blir på så vis en analog databas över vattenkvalitén i det vattensystemet den lever i, berättar Niklas.

flodparlmussla-1

Olika generationer av flodpärlmusslor. Det äldsta exemplaret som någonsin hittats, har nått en imponerande ålder av 280 år. Foto: Mathias Arnham

Massor av småmusslor
­– Inte här men i andra vattendrag har vi infekterat öringen artificiellt, för att hjälpa flodpärlmusslan att reproducera sig. Framför allt i Götaland och i södra Sverige ser det bedrövligt dåligt ut för musslans fortlevnad och då försöker vi hjälpa till.

Niklas kollega Daniel tar med sig vattenkikaren och letar efter musslor på en plats ute i bäcken. Efter en stund halar han fram handen och visar nöjt upp alla de musslor han hittat nedanför fötterna. Många är pyttesmå, andra lite större och några mitt emellan.

– Om du tittar i Daniels hand så ser det varje fall ljust ut för flodpärlmusslorna i Lindåsabäcken, avslutar Niklas och drar på smilbanden.

Kategorier: Region Väst | Taggar: Flodpärlmusslor, Lindåsaån, Niklas Wengström, Elfiske, Öring |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv