Nytt bidrag – sök 200 000 kronor för bättre sportfiske

fiskeplatser-stortja...Foto: Sportfiskarna / Nu blir det möjligt att söka pengar för att på olika sätt tillgängliggöra fiskevatten.

Sportfiskarna storsatsar på våra föreningar under 2022. Genom ett helt nytt bidrag kallat ”Tillgänglighets- och friluftsbidraget” vill förbundet täcka in en lucka i dagens bidragssystem och ge våra föreningar möjligheten att söka medel för att göra sina förvaltade fiskevatten ännu mer trevliga, tillgängliga och relevanta för medlemmar och allmänhet.

Under de senaste åren har förbundet mottagit allt fler önskemål från våra föreningar om att kunna bidra till olika typer av tillgänglighetsinsatser vid deras förvaltade fiskevatten. I regel har dessa önskemål ringat in ett verksamhetsfält som har legat vid sidan av befintliga aktivitets- och fiskevårdsbidrag. Det nya Tillgänglighets- och friluftslivsbidraget på 200 000 kronor kan ses som en konkret och riktad åtgärd för att komplettera förbundets möjligheter att stötta där vi kan och där behoven finns. Läs mer och ansök här.

Inriktning 
Från och med 9 maj kan anslutna föreningar och distrikt som förvaltar ett fiskevatten söka bidrag för följande typer av insatser:
* Olika typer av handikappanpassningar och tillgänglighetsinsatser: Fiskebryggor, plattformar och spångar. Olika typer av markberedning: vägar, framkomliga stigar, parkeringar etc.
* Båtar: Inköp av båtar för uthyrning/utlåning, åror, upprustning av båtar etc.
* Friluftslivsåtgärder: Byggande av vindskydd, anläggande av eldplatser, inköp av soptunnor etc.
* Informationsåtgärder: Framtagning och inköp av skyltar, framtagning av djup- och fiskekartor etc.
Förbundet är också öppna för andra förslag som ryms inom ramen för dessa åtgärdsområden.

Villkor
Kring bidraget finns en rad distinkta villkor som är specifika just för detta nya bidrag. Nedan följer några av de mer centrala villkoren:
* Förbundet bidrar med 50% av max 20 000 kr. 
* Alla anslutna föreningar som förvaltar fiskevatten som också är upplåtna till allmänheten genom fiskekortförsäljning ELLER har minst 100 medlemmar kan söka.
* Hela summan utbetalas efter redovisning, kvitto-krav vid redovisning.
* Första ansökningsdag 9 maj. Först till kvarn!
* Max en ansökan per förening.

Bidraget finansieras med stöd av Svenskt Frilluftsliv.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv