Sportfiskarna polisanmäler vattenkraftsbolag för miljöbrott

elfiske_gyro-18
Lax- och öringungar kan ha drabbats mycket hårt av torrläggningen. Foto: Mathias Arnham.

Under påskhelgen torrlades delar av Säveån utanför Göteborg efter ett kraftverkshaveri. Sportfiskarna har nu polisanmält händelsen som miljöbrott.

Det var den 18 april 2022 som Sportfiskarnas Göteborgskontor mottog en vittnesuppgift om en kraftig neddragning av vattennivån och flödet i Säveån. Den drabbade sträckan var från nedströms Floda kraftverk och ned mot kraftverket Hillefors, Hedefors och ända ner till sjön Aspen. Vittnet beskrev att flödet var nära noll och stora delar av vattendragets botten var torrlagd. Endast pölar och djupare partier höll vatten. Även fiskpassagen vid Hillefors var helt torrlagd och förmodligen även fiskpassagen vid Hedefors.

Säveåns unika laxpopulation är en utpekad art med stort naturvärde i två Natura 2000-områden och naturreservat. Sportfiskarna med medlemsföreningar har ett stort engagemang i Säveån genom bland annat fiskevårdsinsatser, beståndsövervakning, fisketillsyn och förvaltning av fisket. Flertalet fiskevårdsområden är mycket engagerade i vattensystemet och vittnen från Säveåns Övre Fiskevårdsområdesförening dokumenterade händelsen, som skedde under dygnets mörkare timmar. Särskilt lax- och öringyngel som i april befinner sig i bottensubstratet och lever av sin gulesäck kan ha slagits ut, men även andra fiskarter och bottenfauna kan ha drabbats mycket hårt.

–En sådan här fadäs ska inte få förekomma, säger Sportfiskarnas Per-Erik Jacobsen.

Anmälan om miljöbrott
Sportfiskarna har nu polisanmält kraftverksägaren Alingsås Energi för miljöbrott med hänvisning till 11 kap. 17 § miljöbalken, då skada uppkommit för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållanden. Vidare har kraftverksägaren enligt Sportfiskarna inte följt miljöbalkens hänsynsregler.

1234Helsida i Göteborgs-Posten 2022-05-07.

Utöver Sportfiskarnas polisanmälan har Alingsås Energi gjort en egen anmälan om brott mot vattendom. Länsstyrelsen har därför inlett ett tillsynsärende, då man konstaterat att kraftverksägaren brutit mot villkoren i sitt tillstånd. Vad tillsynsärendet kan leda till är oklart, men Alingsås Energi har till 13 maj på sig att svara länsstyrelsen på frågan om vad som orsakat driftsstörningen. Länsstyrelsen har också lämnat över ärendet till Polismyndigheten, vilket är deras skyldighet vid den här typen av ärende.

Även i juni 2016 skedde en liknande händelse. Trots att Sportfiskarna återkommande påtalat bristen och att bästa möjliga teknik måste installeras för att förhindra att situationen uppstår igen har åtgärder ej vidtagits. De faktiska omständigheterna kring händelsen får nu en polisutredning undersöka, men konsekvenserna för Säveåns ekologi kan vara omfattande.

Mer information:
Per-Erik Jacobsen, fiskevårdskonsulent Sportfiskarna
per-erik.jacobsen@sportfiskarna.se

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv