Id över rekordvikt ej godkänd som svenskt rekord

idrekordFoto: Storfiskregistret / På bilden Alexander Björks id på 3,780 kilo som fortsatt gäller som svenskt rekord.

Sportfiskarna tvingas tyvärr underkänna den potentiellt rekordstora id som nyligen fångades i en å nära Nyköping.

Nyligen delade fiskemedia och olika forum uppgiften att ett eventuellt nytt rekord på id hade fångats.

Efter att Sportfiskarna, som ansvarar för att utse de officiella svenska sportfiskerekorden, tagit emot anmälan om den mycket stora iden genomfördes i sedvanlig ordning ett granskningsarbete av de inkomna uppgifterna. 

Det rådde inte något tvivel om att iden var väldigt stor. Det fanns foton av god kvalitet och vittnen som kunde intyga att mätning och vägning gått rätt till. Dessvärre saknades uppgifter om fiskens omkrets. Det är inget absolut krav, men ändå en stark rekommendation vid fångst av ett potentiellt rekord.

Vågen som användes var av godkänd modell och skulle i vanliga fall ha skickats på analys i laboratorium för att verifiera den uppgivna vikten. Men redan dessförinnan stod det tyvärr klart att rekordet inte kunde godkännas. Vid kontroll med fiskerättsägaren visade det sig nämligen att det tillstånd fångstmannen trodde sig ha inte gällde. På den aktuella platsen får endast lokalt boende upp till 18 år fiska fritt. Fångstmannen var över 18 år. Utan rätt att fiska kan inte heller rekord godkännas. Därför fick den potentiella nya rekordiden underkännas. 

Tråkigt nog hade det redan hunnit spridas en mängd artiklar och texter om ”det nya rekordet”. Sportfiskarna vill därför ta tillfället i akt och påminna om att rekord utses efter granskning och att nya rekord gäller från och med att Sportfiskarna publicerat pressinformation.

En liten påminnelse till dig som fiskar och fångar en stor fisk är också att ta många foton av god kvalitet. Mät fisken liggande på en plan yta, mät gärna omkrets och väg fisken på en godkänd våg. Om en portabel våg används – häng den helst i ett träd eller annat fast föremål och kom ihåg att tarera/nolla vågen med vågpåse/håvnät innan vägningen startar. Hantera fisken varsamt om den ska släppas åter levande. Och se naturligtvis till att du har giltigt fiskekort, eller annat tillstånd, för ditt fiske.

Det nu gällande rekordet på id (Leuciscus idus) är alltså fortsatt Alexander Björks id på 3,780 kilo fångad i Flian 2015.

Kategorier: Storfiskregistret, Fiske, Region Mitt , Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv