Nu är det vår i gäddfabrikerna

tornerum3-olof-m-gad...
Foto: Sportfiskarna / Sportfiskarnas biolog Olof Engstedt med en lekmogen gäddhona som simmat upp i våtmarken i Törnerum.

Ett säkert vårtecken är att gäddorna lekvandrar till alla restaurerade våtmarker längs ostkusten. Sportfiskarna har hittills bidragit till att ett 30-tal gäddfabriker har återskapats från Blekinge i syd till Hälsingland i norr.

Totalt har förbundet återskapat cirka 260 hektar våtmarker och tillgängliggjort ungefär 1900 hektar befintliga lekområden. Det totala antalet fiskevårdsobjekt är omkring 100.

I regel genomförs uppföljande provfisken i nyanlagda gäddfabriker för att kontrollera om det verkligen vandrar upp gäddor för att leka. 

Fiskevård fungerar – gäddorna tillbaka i Törnerum
Våtmarken i Törnerum strax norr om Kalmar är nu inne på sitt andra år. Förra året kom det upp ett tiotal vuxna fiskar som lekte och producerade tiotusentals yngel som sedan lämnade våtmarken. Nu i år har det hittills kommit 108 gäddor, varav flertalet är hannar i storleken 20–30 centimeter, dessa små hannar är högst troligt ett resultat av förra årets lek. Men även nio lekmogna honor har anlänt vilket säkerligen kommer att resultera i ett mycket bra lekresultat i år. 

nor-foto_micael-sode...Foto: Micael Söderman / Den nya våtmarken vid Nor är nu uppdämd och kommer säkerligen att locka leksugna fiskar.

Ny stor gäddfabrik färdig
Efter några års tekniska justeringar är ännu en stor gäddfabrik nu uppdämd och i funktion, denna gång vid Nor i Norrtäljetrakten. Våtmarken som omfattar nära fem hektar har byggts i samarbete med engagerade markägare. Gäddfabriken kan få en tydligt positiv effekt på gäddan och andra fiskbestånd på Norrtäljekusten, dessutom gynnas såklart biologisk mångfald. Våtmarken finansieras med medel från LONA, Ge fan i våra vatten, Naturskyddsföreningen och ICA Fältöversten.

Succé för våtmarkens dag
Sportfiskarnas våtmarker är inte bara nödvändig natur- och fiskevård. Våtmarkerna kan även tjäna ett viktigt pedagogiskt syfte för att öka människors medvetenhet om behoven av mer miljövård. Den 3 april genomfördes Våtmarkens dag vid Hemmesta sjöäng på Värmdö som då lockade omkring 600 besökare att studera gäddornas liv och lära sig mer om biologisk mångfald och behovet av att återskapa fler våtmarker. Snacka om succé!

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Pressrum, Region Syd, Region Öst, Region Mitt , Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv