Leaderprojekt Regional Fisketurism Trelleborg

Anderssomfiskar

Längs med den Skånska kusten finns det gott om bra fiskeplatser efter framförallt havsöring.

Trelleborg har en lång och lättillgänglig kust med många intressanta fiskeplatser. Härtill kommer ett antal mindre hamnar som i sig kan nyttjas som fiskeplats, men framför allt som utgångspunkt för de som föredrar havsfiske och nyttjar båt. Det var därför Sportfiskarna region syd ville göra ett projekt med fokus på fisketurismen kring Trelleborg.

Syftet med projektet har varit att med olika metoder samla information som kan ligga till grund för en utvärdering av förutsättningarna för en satsning på turistnäring med inriktning mot Sportfiske i Trelleborg. Informationen har därefter använts för att peka på olika åtgärder som kan öka möjligheterna för etablering av Sportfisketurism i Trelleborg. Värt att notera är att i Trelleborg har omfattande restaureringar gjorts i Tullstorpsån och omfattande restaureringar pågår i Ståstorpsån som på sikt kommer att öka beståndet av havsöring längs kusten.

Projektet genomfördes under år 2018-2021 och projektledare var Per Göran Jönsson på Sportfiskarnas Region Syd. Projektet finansierades av LEADER Söderslätt med viss medfinansiering från Visit Trelleborg.

Läs mer om resultaten från projektet i slutrapporten som du hittar här.

Leader-logosoderslatt                                                         

EU-logo-jordbruksfon...

Kategorier: Miljö, Fiske, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv