Sportfiskarna köper och avvecklar vattenkraftverk

ovansjo-stangan-800Foto: Svante Harström / Det småskaliga kraftverket utgör idag ett definitivt vandringshinder för fisken.

Sportfiskarna har köpt Ovansjö kraftverk i Stångån söder om Sundsvall av Hushållningssällskapet i Västernorrland. Syftet är att möjliggöra en avveckling av kraftverket för att skapa fria vandringsvägar och gynna den biologiska mångfalden. På sikt ska satsningen innebära bättre havsöringsfiske i Ljungan.

I Sverige finns mer än 2000 vattenkraftverk. Många av dessa är små anläggningar som saknar betydelse för den nationella elförsörjningen men skapar stora skador på miljön i vattendragen. Sportfiskarna ser avvecklingen av Ovansjö kraftverk som ett föregångsprojekt för att visa att det går att förbättra miljön genom att ta bort små dammar och kraftverk utan att det innebär negativa konsekvenser.

- Med den här satsningen vill vi ge fisken möjlighet att vandra i Stångån utan att sänka vattennivån i uppströms belägna Bölesjön. Vi vill också visa att det finns en möjlighet för ägare att avveckla skadliga vandringshinder, utan att det har en påverkan på den svenska energiförsörjningen, säger Joakim Ollén, förbundsordförande i Sportfiskarna.

Sundsvalls kommun har nyligen fått tillstånd att riva ut ett antal dammar i Stångån. Genom att också Ovansjö kraftverk avvecklas kommer havsöring, ål och nejonöga att kunna vandra vidare upp i vattendraget från Ljungan.

- När Sportfiskarna visade intresse att köpa anläggningen så var det en bra lösning för oss. Att anläggningen avvecklas för vattenmiljöns skull ser vi positivt på, säger Kenneth Ottosson från Hushållningssällskapet.

Köpet av kraftverket finansieras av Sportfiskarna och via stöd från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och Rewilding Europe Capital. Utrivningen planeras att ske 2024 och att bekostas av Vattenkraftens miljöfond och Sportfiskarna. Fram till utrivningen kommer Hushållningssällskapet fortsatt att äga och driva anläggningen.

Ytterligare information
Joel Norlin, Regionchef Region Norr
070-335 27 00
joel.norlin@sportfiskarna.se

Sten Frohm, generalsekreterare
08-410 80 636
sten.frohm@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr, Fiskekort nyheter, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv