Informationskvällar om fiske i Vänern

vanern-insjooring-ta...Foto: Storfiskregistret / Annelie Tapper med en nyligen fångad Väneröring.

Samförvaltning fiske i Vänern i samarbete med Sportfiskarna och Hållbart fiske i Vänern bjuder gemensamt in till två informationskvällar om aktuella fiske- och fiskfrågor i Vänern.

Under kvällen den 28 mars får vi lyssna på föredrag om hållbar fisketurism i Vänern, bland annat med fokus på samverkan, entreprenörskap, tävling och förvaltning. Vi kommer även att få ta del av världspremiären av filmen ”ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda”.

Albin Gräns från SLU håller föredrag om stress hos fisk. Albin är zoolog och docent i biologi med inriktning djurvälfärd hos fisk. I sin forskning undersöker han hur fiskar hanterar svåra utmaningar och hur dessa utmaningar påverkar fiskarnas hälsa och välfärd. Under kvällen kommer fokus ligga på stress och vikten av god hantering av fisk vid fiske samt de fysiologiska förklaringarna till varför fiskar påverkas som de gör. 

Kvällen den 7 april inleds med att Anna Hagelin att berätta om projektet Förvaltningsplan Vänerlax som syftar till att ta fram en förvaltningsplan för prioriterade arter inom Natura 2000 områden i Vänern. Marco Blix från Fortum att informera om den planerade avelsanläggningen i Gammelkroppa och Johnny Norrgård från gammelkroppa Lax AB kommer informera om kompensationsodlingen av gullspångs lax. Efter en kortare paus, kommer Charlotte Axén från SVA, berätta om hälsoläget för laxen i Vänern. Avslutningsvis kommer Kustbevakningens och länens fisketillsyn berätta om respektive verksamhet. 

Av mötestekniska skäl är antalet platser på webbinarierna begränsat, så anmäl dig redan idag! 

Program finns i bifogad flyer.

Välkommen! 

Anmälan sker via länk nedan 
Webbinarium 1 (senast 24 mars)
Webbinarium 2 (senast 4 april)

Kontakt: 
Simon Jonsson, Projektledare HåV – Hållbar fisketurism i Vänern: simon@fiskeomradevanern.se 

Webbinarium 1:
28 mars kl. 18.00-20.30 Digitalt webbinarium (länk skickas ut via mail)
Webbinarium 2:
7 april kl. 18:00-21:00 Digitalt webbinarium (länk skickas ut via mail)

Kategorier: Miljö, Fiske, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv