Sportfiskarna inventerar laxhabitat i Säveån, Lerums kommun

LerumSäveån800pixfot...
En naturskön sträcka av Säveån. Foto: Jonathan Bark, Sportfiskarna.

Sportfiskarna har under 2021 inventerat strömmande vatten och kartlagt laxhabitat för den genetiskt unika Säveålaxen.

Sportfiskarna har under 2021 inventerat strömmande vatten och kartlagt laxhabitat på uppdrag av Lerums kommun. Målet är att ta fram åtgärdsprogram för Säveålax samt för naturtypen ”strömmande vatten” som Lerums kommun har extra ansvar för. Säveålaxen är en genetiskt unik stam av Atlantlax som är väldigt värdefull att bevara.

Sportfiskarna har länge varit drivande i frågorna som rör denna unika laxstam. Uppdraget har bestått av biotopkartering i Säveåns huvudfåra mellan Hedefors och Floda samt tillrinnande bäckar utmed sträckan. Dessutom har äldre inventeringar sammanställts. Arbetet har sammanfattats i en omfattande rapport (länk nedan) där åtgärdsförslag presenteras med målet att stärka populationen av Säveålax samt naturtypen strömmande vatten.

Läs mer:
Biotopkartering i Säveån med biflöden

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv