Anslaget till friluftslivet fördubblas i år

friluftsskutt-800Foto: Sportfiskarna / Sportfiskarna får nu mer medel för att bland annat ta ut fler barn och unga på fiske och friluftsliv.

Nu är det definitivt klart och det svenska friluftslivet olika organisationer kan glädjas åt en mycket välkommen ökad finansiering.

Innan årsskiftet till 2022 klubbades statens budget igenom. Där avsattes ytterligare 50 miljoner kronor till friluftslivet. Det innebär att friluftsorganisationerna under år 2022 delar på det totala anslaget om 97,8 miljoner kronor. På grund av det fördubblade anslaget delades ansökningarna upp i två omgångar. Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar.

- Den stora mängden ansökningar visar på ett stort intresse, engagemang och nytänkande bland de sökande föreningarna - vilket vi tycker är mycket glädjande, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.

- Fördubblingen av anslaget till friluftslivet kommer att bli till stor nytta för våra medlemsorganisationer. Coronapandemin har även i vår verksamhet satt sina spår i organisationerna, så det ökade anslaget är verkligen välkommet, säger Ulf Silvander  generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010.  För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad  kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. 

Läs hela protokollet med fördelningen på: svensktfriluftsliv.se

Mer information: Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv