Kongressens genomförande flyttas

FORBUNDSKONGRESS-LOG...
Bild: Sportfiskarna

Sportfiskarnas förbundsstyrelse har i januari 2022 beslutat att flytta genomförandet av Sportfiskarnas förbundskongress 2022.

Kongressen skulle ha genomförts i samband med Sportfiskemässan 19 mars i Älvsjö. Förbundsstyrelsen grundar beslutet på rådande smittläge för Covid-19 och de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten beslutat. Förbundsstyrelsen anser att en fysisk kongress, under rådande omständigheter, inte kan genomföras på ett säkert sätt. Även Sportfiskemässan har beslutat att ställa in 2022.
Styrelsen arbetar med målsättningen att kunna genomföra en fysisk förbundskongress där ombuden får möjligheten att mötas. Mot den bakgrunden så flyttas genomförandet fram i tiden med förhoppning om genomförande i maj.

Nytt genomförande 
Sportfiskarnas förbundsstyrelse bjuder därmed in alla föreningar och distrikt till förbundskongress lördagen den 7 maj 2022 i Stockholm. Information om lokal samt praktisk information kring anmälan kommer att skickas ut till samtliga distrikt och anslutna föreningar senast två månader innan kongressen. Informationen kommer löpande att uppdateras på www.sportfiskarna.se.
I det fall ett fysiskt genomförande inte är möjligt 7 maj så kommer kongressen att genomföras digitalt, på samma vis som kongressen 2020. Om genomförandet ändras till digitalt kommer detta att meddelas senast 30 dagar innan kongressen.

Om kongressen
Kongressen är Sportfiskarnas högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. På kongressen är det medlemsorganisationerna som beslutar om förbundets verksamhet och ekonomi. Här väljs även styrelsens ledamöter och ordförande för de kommande åren.
Vid kongressen lägger valnämnden förslag på nya styrelseledamöter samt vilka personer som erhåller förbundets högsta förtjänsttecken – hederstecknet i guld.

Mer information om kongressen, valberedningen, förbundsstadgar och annat finner ni på: www.sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv