En god jul med många milstolpar

korslot-dammutrivnin...Foto: Rickard Gustafsson / Vintrig verkstad i vattenmiljön: dammutrivning i Valstaån i Västmanland. Ett av många exempel på konkreta fiskevårdsåtgärder under 2021.

Sportfiskarna kan se tillbaka på ännu ett mycket omfattande verksamhetsår. Förbundet har levererat allt från konkret fiskevård och rekordstor ungdomsverksamhet till framgångsrikt intressepolitiskt arbete och breda kampanjer i sociala medier.

Sportfiskarna fortsätter att växa. Det gäller såväl antal medlemmar som antal anslutna föreningar och anställd personal, bland annat har förbundet idag ett 30-tal heltidsanställda biologer och projektledare för fiskevård. Förbundets olika regionkontor fortsätter därmed att utöka verksamheten vilket ger mer fiskevård och aktiviteter nära våra medlemmar ute i landet.

69 000 medlemmar en rejäl milstolpe
Precis nu före jul passerades 69 000 medlemmar, vilket även var målet för årets värvningsarbete. 69 000 medlemmar är en historisk rekordsiffra för Sportfiskarna, sannolikt den högsta någonsin. Ett stort tack till alla som nu är med i förbundet! Under 2022 fortsätter vi arbetet med att få ännu fler sportfiskare att stötta vårt arbete för ett bättre fiske i friska vatten.

Utflyttning av trålgränsen i Östersjön
Under årets digitala Strömmingskampanj för att stoppa monstertrålarna frågade vi riksdagspartierna om de stod bakom en utflyttning av trålgränsen. Vår enkät visade då för första gången att det fanns en majoritet i riksdagen för en utflyttning. Efter ett förslag från Miljö- och jordbruksutskottet röstade riksdagen i slutet av november så igenom ett beslut om en utflyttning av trålgränsen i Östersjön. Beslutet i riksdagen kan inte ses som annat än en stor seger då detta är en fråga som Sportfiskarna drivit i över 20 år. Men vi är inte nöjda förrän beslutet även är verkställt.

Riksdagen klubbade dessutom bland annat även beslut om en översyn av fiskets förvaltningsplaner i Östersjön, ökad jakt på skarv och säl och åtgärder för att minska vattenkraftens påverkan på hotade arter. Förslagen ligger mycket väl i linje med de frågor Sportfiskarna under lång tid har drivit gentemot myndigheter, departement och de olika riksdagspartierna. Ett stort tack till alla framsynta politiker som nu driver på för att skydda våra fiskbestånd.

En annan stor framgång i en intressefråga var årets kvotbeslut för Östersjölax som innebär att man nu helt fasar ut blandbeståndsfisket efter lax i Östersjön. Framöver är endast kustfiske efter lax tillåtet från Ålands hav och norrut. Sportfiskarna och våra samarbetsorganisationer har länge kämpat för en ny förvaltningsplan för Östersjölaxen med åtgärder som skyddar även svaga laxbestånd. Vi kan nu se fram emot att fler vilda laxar kan återvända till sina hemälvar.

Såklart fortsätter vi även att försöka värna vårt sorgligt utfiskade Västerhav genom att arbeta för en utflyttning av trålgränsen runt alla kuster och en utökad fiskerikontroll av bifångster mm. Tonfiskens återkomst utanför Västkusten visar att rätt åtgärder till slut kan ge resultat. Vi lovar att öka fokuset på Västerhavet under 2022.

Fiskevård från norr till söder
Vårt fiskevårdsarbete omfattar i dag en lång rad olika åtgärder. Från gäddfabriker och återställning av våtmarker till biotopvård i strömmande vatten och borttagande av vandringshinder. Lägg därtill pilotprojekt med kläckning och utsättning av torskyngel i Östersjön, kalkning och åtgärder för flodpärlmussla, insamling av fångstdata, trädplantering och återmeandring av vattendrag, utläggning av risvasar, elfiske, vattenprovtagning, kartering och inventeringar, så blir listan mycket lång. 

Uppskattningsvis har förbundet i år gjort åtgärder i över 600 sjöar, vattendrag och kustområden från Norrbotten till Skåne. 
Sportfiskarna medverkar även i ett flertal stora LIFE-projekt: Ecostreams for LIFE, LIFE Revives, Grip on LIFE, Rivers of LIFE och LIFE Connects.

Några nedslag i fiskevården från norr till söder är exempelvis åtgärder för flodpärlmussla i Norrbotten, biotopvård i vattendragen Nävran och Kvarnån i Jämtland, fortsatt biotopåterställning i Flaxnan (Hans Lidmans legendariska ”Svartån” i Hälsingland), ett rekordlångt omlöp i Hargsån vid Hargs Bruk i Uppland, dammutrivningar i Valstaån i Västmanland, malstudier i Nyköpingsåns avrinningsområde i Sörmland, restaurering av sjön Paviken på Gotland, restaurering och biotopvård av strömmande vattendrag för lax och havsöring på Västkusten, inventering av gäddyngel i Göta älv och Nordre älv, åtgärder för den hotade harren i Vättern, anläggning av en faunapassage till en våtmark norr om Kalmar, restaurering av våtmarken Frönäs mosse på Öland och fortsatta åtgärder  för havsöring i Ståstorpsån vid Trelleborg.

Viktigt att poängtera är att vår verksamhet i regel bedrivs i samverkan och med stöd av berörda länsstyrelser och kommuner, Havs- och vattenmyndigheten och exempelvis andra miljöorganisationer. Att kunna samverka är en styrka som Sportfiskarna besitter. Utöver den fiskevård vi själva utfört har våra anslutna föreningar också genomfört lokala åtgärder landet runt, bland annat med stöd av vår Fiskevårdsfond som vi varje år delar ut omkring 200 000 kronor ifrån.

40 000 barn på fiske och fiskevård 2021
Trots alla Covid-utmaningar har ungdomsverksamheten åter slagit nya rekord. Av de drygt 40 000 barn som Sportfiskarna har tagit ut till vattenbrynet under året i olika verksamheter har hela 16 000 kommit via projektet Klassdraget där anslutna föreningar tillsammans med framsynta skolor gett 650 skolklasser chansen att prova på fiske under en friluftsdag – ett nytt projektrekord. 

Vår ungdomsverksamhet finansieras främst genom bidrag från Svenskt Friluftsliv, samt stöd från Postkodstiftelsen och Arvsfonden. Tack vare finansieringen har förbundet under året kunnat dela ut totalt 1 miljon kronor till våra anslutna föreningarnas lokala barn- och ungdomsarbete.

Ett framgångsrikt tävlingsår
Tre helt nya SM-tävlingar kunde genomföras under året: SM i Abborre, SM i kajakfiske och SM i Mete med Catch&Release av all fångad fisk. För första gången på sex år kunde även SM i Havsfiske genomföras i samband med tävlingen Pater Noster Cup vid Mollösund. SM i Gädda genomfördes på sjön Åsunden den 2 oktober med deltagande av 36 lag. Tävlingen direktsändes och följdes av över 7000 gäddfiskeintresserade. Tävlingsverksamheten har över lag hämtat sig starkt efter den tidigare nedstängningen orsakad av pandemin.

God jul till alla medlemmar
Sportfiskarna vill avslutningsvis önska alla våra medlemmar och lokalföreningar en riktigt god jul. Det är tack vare ert stöd vi kan utföra vårt arbete och sträva efter att värna ännu fler vatten och förbättra sportfisket i Sverige. God jul och ett gott nytt fiskeår!

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening, Pressrum, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv