Dags att ansöka om fiskevårdsmedel för 2022

fiskevard-john-karki...Foto: John Kärki / Biotopförbättring i strömmande vatten är en av de vanligaste åtgärderna som våra lokalföreningar söker medel för.

Fram till 1 mars 2022 kan alla anslutna föreningar ansöka om bidrag till lokala fiskevårdsåtgärder. Välkomna att ansöka!

Sportfiskarna delar ut medel från vår egen Fiskevårdsfond och administrerar även utdelningen från två andra fonder: Abu Garcias Fiskevårdsfond och Göte Borgströms fond för forskning. 1 mars är sista ansökningsdatum även för dessa fonder.

Alla anslutna föreningar kan ansöka om fiskevårdsmedel från Sportfiskarnas fiskevårdsfond. Årligen delas omkring 200 000 kronor ut till lokala projekt. Man kan exempelvis få bidrag till utgifter för material, redskap, resor, inventering, märkningsförsök, utbildning och information. För att ansöka till Fiskevårdsfonden räcker en enkel projektbeskrivning. Våra handläggare hjälper gärna till med er ansökan. Biotopvård i vattendrag och anläggande av fiskvägar är vanliga typer av projekt.

– Det ideella arbete som läggs ner runt om i landet på olika fiskevårdsprojekt är oerhört värdefullt. Vi hoppas nu på många bra projekt under 2022. Ansökan behöver inte vara komplicerad och förbundet hjälper gärna till med tips och råd, säger Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare Sportfiskarna.

Fler fonder: Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse 
Genom Sportfiskarna har man även möjlighet att söka pengar från två ytterligare fonder kopplat till fiskevård och forskning. Abu Garcia Fiskevårdsfond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.

Ansökan för 2022 ska vara inlämnad senast 1 mars. Det gäller för samtliga fonder.

Läs mer om hur ni ansöker här, där ni även hittar info om Abu Garcias Fiskevårdsfond och Göte Borgströms fond för forskning.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening, Fiskekort nyheter, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv