Sportfiskarna byggde faunapassage till våtmark

fiskvaegkalmar-revsu...
Foto: Olof Engstedt / Ungefär 60 ton stenmaterial användes för faunapassagen.

Sportfiskarna har nyligen färdigställt en faunapassage in till en kustnära våtmark. Våtmarken blir nu ett lek- och uppväxtområde för gädda och abborre.

I år stod en våtmark klar vid Revs gård på Revsudden strax norr om Kalmar. Men trots att våtmarken anlagts nära havet saknades tyvärr en faunapassage som tillåter fisken att vandra. Sportfiskarnas biolog i Kalmar, Olof Engstedt, uppmärksammade bristen på vandringsväg och såg potentialen i våtmarken både för fler gäddor och fler abborrar på kusten i Kalmarsund.

Tillsammans med Kalmar kommun och med hjälp av markägaren Revs gård satte Sportfiskarnas Kalmarkontor spaden i marken i oktober.

-Våtmarken ligger väldigt nära havet, vilket innebär att fisk troligtvis använt det dike som fanns innan för lek. Faunapassager är ett krav för kustnära våtmarker och rinnande vattendrag utifrån miljömålen Nu har gäddans och abborrens lek- och uppväxtområde utvidgats rejält vilket möjliggör att en betydligt större mängd gäddyngel kan klara sig, kommenterar Olof Engstedt.

Det färdiga resultatet blev en fiskväg som är cirka 25 meter lång och har ca 3 % lutning. Förhoppningen är att våtmarken besöks av många leksugna gäddor i vår så att den kan bli en riktig gäddfabrik.

Åtgärden finansierades via Kalmar kommun.
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv