Tävlingskommittén utökad

tavlingskommitten-20...Foto: Henrik Helde / Från vänster Calle Andersson, Andreas Wetterhall, Marino Sanvincenti, Dan Källman, Jari Taskinen, Rolf Mylläri, Kalle Abresparr.

På Tävlingsmötet 13 november i Stockholm valdes Andreas Wetterhall in som grenansvarig för mormyska i tävlingskommittén. Samtidigt valdes ytterligare en ledamot in: Marino Sanvincenti.

Under tävlingsmötet den 13 november valdes Andreas Wetterhall in i tävlingskommittén som grenansvarig för mormyska. Samtidigt föreslogs att utöka kommittén med en person och Marino Sanvincenti erbjöds platsen som ledamot. Tävlingsmötet röstade enhälligt bifall till förslaget.

Innan hade Dan Källman föredragit det nya och moderna arbetssätt som idag används i kommittén där ledamöterna arbetar med bredare frågor, många gånger i mindre arbetsgrupper, och mindre grenspecifika frågor.

Kategorier: Tävlingsfiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv