Succé för Skolbäck från fjäll till kust i Halland

Skolbäcken-Halland-f...Foto: Markus Lundgren

Under 2020–2021 har Sportfiskarna tack vare finansiering från Postkodstiftelsen tagit ut drygt 2500 elever i specialsatsningen "Skolbäck från fjäll till kust" i Halland.

Skolbäcken går ut på att Sportfiskarna ”adopterar” en bäck som är i behov av fiskevårdsåtgärder. I samverkan med markägare, fiskevårdsområde, kommun och länsstyrelse identifierar vi lämpliga vatten för att bedriva projektet vid. Vi bjuder därefter in skolklasser att göra ett besök i bäcken med oss. Under besöket i Skolbäcken får eleverna lära sig som om det ekologiska samspelet kring ett rinnande vattendrag, vi undersöker miljön i och kring vattendraget och eleverna får genomföra en fiskevårdsåtgärd. Längs svenska västkusten handlar det främst om att restaurera lek- och uppväxtområden för havsöring i rensade mindre vattendrag, men även inslag som att ta bort vandringshinder och plantera träd förekommer regelbundet.

Under 1,5 år har Sportfiskarna med finansiering från Postkodstiftelsen verkat i Hallands län och projektet är nu avslutat. Totalt har 108 klasser deltagit i projektet i form av 2 504 elever och 211 pedagoger. Eleverna har lagt i eller återfört drygt 20 ton lekgrus och 2 ton ståndstenar i olika vattendrag i Halland.

Fiskevårdsnyttan är givetvis stor, men den största vinningen är kanske ändå kunskapen som alla dessa barn och pedagoger fått genom att få insikt i hur värdefulla alla våra rinnande vattendrag är för den biologiska mångfalden samt hur sårbara vattendragen är när vi människor påverkar dessa känsliga miljöer.

Specialsatsningen på Skolbäcken i Halland och Jämtland, "Skolbäck från fjäll till kust", stöttas av Postkodstiftelsen.

I övrigt har Sportfiskarnas mångåriga och mycket framgångsrika projekt Skolbäcken redan från starten 2016 finansierats med medel från Svenskt Friluftsliv. Hittills har mer än 40 000 elever deltagit landet runt.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv