Fortsatt fullt med Skolbäcksaktivitet i Jämtland

postkod-jamtland-clo...Foto: Emma Lindgren / Eva Nordin-Svedlund med kunskapstörstande elever under Skolbäcken.

2021 har varit ännu en framgångsrik säsong för projektet Skolbäck från fjäll till kust i Jämtland. Nu med deltagande från ett 40-tal skolklasser vid 12 olika vattendrag runt om i länet. Det finns ett stort intresse för lokala skolor att vilja delta.

-Responsen har varit fortsatt positiv både från elever och lärare. Lärare har lyft fram det praktiska lärandet som sker i ett sammanhang och ger eleverna ökad kunskap om naturen och miljön i sin hembygd samt ökad förståelse för livet under vattenytan kopplat till ekosystemet och näringskedjan, säger Eva Nordin Svedlund, regionalt ungdomsansvarig.

Andra betydelsefulla faktorer som också ses som inspirerande och viktiga komplement till skolans undervisning är ämnesintegrering, naturen som lärmiljö, hälsa och friluftsliv.

Skolbäcksaktiviteterna har bestått av:
-Undersökning av livet under vattenytan. Eleverna får håva, studera och kartlägga insekter och fiskar med mera.
-Undervisning om miljöns betydelse.
-Undervisning om strömmens betydelse, exempelvis vattenhastighet och vattenflöde.
-Eleverna får genomföra en fiskevårdande åtgärd.
-Eleverna får fiska.
-Man gör olika utomhuspedagogiska lekar.

-Det som har återkommit vid skolbäckenbesöken är att elever, både yngre och äldre fascineras av det myller av liv som finns i deras egen lilla bäck. När man ställer frågan, ”Trodde ni att det bodde så många olika insekter i bäcken”, så är svaret oftast nej, berättar Eva Nordin Svedlund, regionalt ungdomsansvarig.

Specialsatsningen på Skolbäcken i Jämtland och i Halland, "Skolbäck från fjäll till kust", stöttas av Postkodstiftelsen.

I övrigt har Sportfiskarnas mångåriga och mycket framgångsrika projekt Skolbäcken redan från starten 2016 finansierats med medel från Svenskt Friluftsliv.  

Mer info:
Regionalt ungdomsansvarig
Eva Nordin Svedlund
079- 101 11 32
eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Kategorier: Ungdom, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv