Helsingborgs stad river ut Görarpsdammen i Råån

 

Görarpsdammen_800Foto: Den cirka 4 meter höga dammen fyller idag ingen funktion utan försvårar endast för både stigande havsöring och utvandrande smolt.

Äntligen rivs den gamla Görarpsdammen ut. Sedan länge en nagel i ögat för den skånska fiskevården. Ett massivt vandringshinder beläget nära mynningen i en av landets mest produktiva havsöringsåar är snart ett minne blott.

Råån som mynnar strax söder om Helsingborg är känd som en av landets bästa havsöringsåar. Det har lagts ned ett mycket omfattande fiskevårdsarbete genom årens lopp av engagerade sportfiskare och markägare i samarbete med kommuner och länsstyrelse. Långa sträckor av ån har restaurerats och många vandringshinder har tagits bort. Men ett av de största och mest iögonfallande, Görarpsdammen, allra längst ned i vattensystemet har stått emot under alla år.

Dammen som är en gammal vattentäkt utgör i sig ett definitivt vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande organismer. En enkel fiskväg i betong har gjort det möjligt för starksimmande arter som havsöring att passera uppströms. Med utrivningen blir ån åter tillgänglig för samtliga vandrande arter. Även havsöringen gynnas då det blir lättare för såväl stor tidigvandrande fisk som för kelt och smolt att passera.

Helsingborgs stad anger i samrådsunderlaget att syftet är att återställa en mer naturlig åsträcka, skapa fri vandring för fisk och vattenlevande djur i Råån samt att utveckla miljön för rekreation och naturvård. Utrivningen kommer att genomföras efter att tillstånd erhållits från Mark- och miljödomstolen, tidigast under 2022. Synpunkter på samrådsunderlaget kan lämnas till den 31 oktober.

Sportfiskarna välkomnar beskedet och ger sitt fulla stöd till åtgärden.

 

Mer information om Råån, Görarpsdammen och samrådsprocessen hittar du här: helsingborg.se/gorarpsdammen

Läs fler nyheter om Råån här:

Omfattande fiskdöd i Råån efter utsläpp av dagvatten - Nyheter & aktuellt | Sportfiskarna

Elva projekt får bidrag från Fiskevårdsfonden 2021 - Nyheter & aktuellt | Sportfiskarna

Kategorier: Strömmande vatten, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv