Seger för friluftslivet: regeringen fördubblar anslaget

friluftsskutt-800
Foto: Bengt Olsson / För Sportfiskarnas del innebär ett utökat anslag att vi bland annat kommer att kunna ta ut fler barn och unga på fiske och friluftsliv.

Miljöminister Per Bolund infriade idag sitt vallöfte om att fördubbla statsanslaget till friluftslivet med 50 miljoner kronor.

I budgeten för 2022 föreslår regeringen nu att anslaget om stöd till friluftsorganisationer ska stärkas med 50 miljoner kronor per år och framåt, från dagens 48 till 98 miljoner kronor. Fördubblingen skulle då bli permanent.

– Friluftslivet har stor betydelse och ger goda effekter för samhälle och folkhälsa och därför kommer vi att fördubbla anslagen som staten ger till friluftsorganisationer. Vi hoppas nu att många fler ska kunna komma ut i naturen, sa miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en pressträff idag på morgonen.

Sportfiskarna och många andra av organisationer som ingår i Svenskt Friluftsliv skrev nyligen ett öppet brev till miljöminister Per Bolund (MP) för att påminna om de utlovade pengarna – och att mandatperioden närmar sig slutet. Se vårt inlägg på Facebook här.

Under pandemin har en veritabel friluftsboom uppstått då mängder av människor sökt sig ut i naturen både i sin närmiljö och i exempelvis nationalparker och i de svenska fjällen. För sportfiskets del har det växande intresset märkts genom en kraftigt ökad försäljning av fiskekort och genom att mängder av nya sportfiskare kommit ut till våra vatten.

Pandemin har dock även inneburit att många fysiska aktiviteter har fått ställas in och att föreningslivet på många olika sätt har blivit lidande. Därför är det väldigt välkommet att friluftslivets olika organisationer nu får en utökad stöttning som kan stärka både verksamheten och föreningslivet.

Anslaget till friluftslivet går till paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv, som sedan fördelar dem mellan sina 27 ideella organisationer med tillsammans 1,6 miljoner medlemmar. Förutom Sportfiskarna ingår exempelvis Friluftsfrämjandet, Scouterna, Brukshundklubben, Svenska Turistföreningen och Jägareförbundet.

Höjningen av anslaget till friluftslivet presenterade samtidigt med en stor satsning på ökat skydd av värdefull natur, en utökad skötsel av naturreservat, fler naturnära jobb och en upprustning av fjäll- och vandringsleder.
Läs mer om satsningen här: regeringen.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv