Provfisken i Kalmar och på Öland visar på stora behov

en-balja-pikeys-800Foto: Sportfiskarna / Provfisket visade att det finns lokala lekbestånd som med rätt åtgärder kan öka.

Runt Kalmar har fem vattendrag provfiskats under våren i år. Resultatet visat att det finns ett stort behov av mer fiskevårdsåtgärder.

På flera platser finns lokala lekbestånd på runt 100-talet gäddor. Flera av dessa vattendrag är påverkade av utdikning och saknar lämpliga lekområden. Provfisket ger ett kunskapsunderlag inför framtida fiskevårdsåtgärder vilket kommer att gynna de befintliga bestånden rejält.

På Öland har åtta platser provfiskats, både där Sportfiskarna restaurerat våtmarker och där nya åtgärder planeras. Tyvärr har den kraftiga minskningen av kustgädda de senaste fem åren sannolikt gjort att små, lokala bestånd helt slagits ut. Parallellt med fortsatta våtmarksåtgärder undersöks därför också möjligheterna till återetablering av gädda.

Mer info: 
Olof Engstedt, projektledare fiskevård
0708-87 35 14
olof.engstedt@sportfiskarna.se

Tobias Berger, projektledare fiskevård
073–0726767
tobias.berger@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv