Skräpprojektet Trash-talk städar vattendrag runt Jönköping

Trash-talk-trash-800Foto: Trash-talk / Under magnetfiske kan man fånga det mesta!

I ett unikt samarbete med Husqvarna fotbollsförening och Jönköpings kommun får allmänhet och skolklasser nu vara med och rensa kommunens tätortsnära vattendrag på skräp.  På så sätt gynnas djur- och växtliv och miljön förbättras. Städningen av vattnen sker från stranden, med kanot och genom så kallat magnetfiske. 

De föremål som hittas på botten i vattendragen kan berätta mycket om platsens kulturhistoria. Förhoppningen är att detta tillsammans med undersökningar av vattnens biologi och ekologi ska skapa en större förståelse hos invånarna för att ta hand om sin närmiljö och det myller av liv som faktiskt finns under vattenytan. 

Ljuskrona_vit_trash-...Foto: Trash-talk / En ljuskrona som skapats av skräp under projektet.

-Magnetfiske är otroligt spännande. Såväl barn som vuxna fängslas av alla olika fynd av vilka somliga är mycket gamla. Vi ser fram emot att få ta ut fler skolklasser och grupper till hösten, berättar Hanna Eriksson, regionalt ungdomsansvarig. 

Trash-talk finansieras av LONA och kommer pågå under 3 år.

Mer info:
Hanna Eriksson
08-410 80 640
hanna.eriksson@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv