Sportfiskarna återintroducerar flodpärlmussla i Kronobergs län

MieånfotoNiklasWengs...
Daniel och Elsa från Sportfiskarna inventerar Mieån. Foto: Niklas Wengström, Sportfiskarna.

Sportfiskarna har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att återintroducera flodpärlmussla i Kronobergs län.

I dagsläget finns inga uppgifter om förekomst av arten i Kronobergs län, men historiska data avslöjar att arten förekommit i Mieån på Kronobergssidan. Mieån är ett av många fina vattendrag i Blekinge där flodpärlmussla samexisterar med flera av de vanliga populära sportfiskearterna. Arten är beroende av öring eller lax för sin fortlevnad så för att lyckas med projektet att återintroducera arten till Kronoberg så kommer det även krävas åtgärder för att förbättra statusen på öring och lax.

Mieån är fragmenterad med flera vandringshinder varav många av dem är kraftverksdammar. Ån ligger tidigt i den nationella planen för omprövning av vattenkraften, vilket förhoppningsvis kan bidra till att antalet öringar och laxar ökar i ån i framtiden.

Mer info
Niklas Wengström, niklas.wengstrom@sportfiskarna.se
Mattias Larsson, mattias.larsson@sportfiskarna.se

 

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Syd, Region Öst, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv