Rapportera in sjuka laxar till SVA 

laxrelease_ted_logar...Foto: Ted Logardt / Du som fiskar lax eller rör dig längs vatten kan bidra till mer kunskap.

Hittar du en sjuk eller skadad lax nu under fisket nu i sommar är det viktigt att du rapportera in ditt fynd och därmed bidrar till mer kunskap om olika fisksjukdomars spridning i Sverige.

Sportfiskarna uppmanar alla att rapportera in fynd av sjuka och döda fiskar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) via sidan rapporterafisk.sva.se
OBS: Man kan rapportera in fynd av alla fiskarter, inte bara sjuka laxar. Det behövs generellt mer kunskap om fisksjukdomar och deras spridning.

-Endast genom att sjuk lax rapporteras till SVA kan vi få en klar bild av spridning och omfattning av denna sommars sjukdomsutbrott. Att enbart dela bilder på sociala media hjälper inte till att kartlägga och lösa problemet, påpekar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

provtagning-lax-2021...
Foto: Glenn Douglas / Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA provtar lax juli 2021.

Laxsjukdomen yttrar sig i regel genom att röda sår uppstår runt buken på fisken vilket sedan följs av svampangrepp (Saprolegniasis). Första utbrottet av den nuvarande sjukdomen kom 2014 och sjuka laxar har sedan dess hittats mer eller mindre frekvent i olika älvar. Älvarna Ljungan och Vindeln har dock varit konsekvent hårt påverkade. I exempelvis Vindelälven har laxsjukdomen konstaterats ha en tydlig negativ påverkan på lekresultatet vilket på sikt riskerar att ge en mycket allvarlig beståndsnedgång. Sjukdomsutbrotten varierar från år till år. En viss dödlighet hos uppvandrande lax är även helt naturligt.

Sportfiskarna vill också klargöra att det är osannolikt att intag av sjuk lax kan påverka människans hälsa men vi avråder ändå från att äta uppenbart sjuk fisk.

Läs mer om laxsjukdomen här:

SVA Nyhet - Flera orsaker bakom laxens ohälsa

Sportfiskarna nyhet - Inga enkla svar om laxsjukdomar i våra älvar

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv