Loggers ny teknik för kontinuerlig mätning av pH

fpm-wengstrom-800Foto: Niklas Wengström / Användningen av pH-loggers har bland annat visat på oroande låga pH-värden även under lågflöden. Detta kan ha negativ påverkan på flodpärlmusslans larver.

I Värmlands och Västra Götalands län har man börjat använda data-loggers för kontinuerlig mätning av pH.

Traditionell vattenprovtagning ska ske under högflöden och prover ska tas på våren och på hösten. Oftast tas fler prover på våren än på hösten. Det är data från dessa vattenprover som utgör grunden i svensk miljöövervakning avseende den kalkningsverksamhet som bedrivs för att motverka skador på biologin i försurade vatten. Som tidigare nämnts så är måluppfyllelsen dålig i Sverige, men det är förmodligen inte det största bekymret.

I Värmlands och Västra Götalands län har man börjat använda data-loggers för att mäta pH kontinuerligt under året. En data-logger samlar in data utifrån vilken frekvens på provtagning man vill ha, exempelvis en gång i timmen eller varje minut. Möjligheterna är obegränsade och datan ger oss större möjligheter att förstå kopplingen mellan biologi och vattenkemi jämfört med den traditionella provtagningen. I både Värmland och Västra Götaland har man noterat oroväckande låga pH-värden under lågvattenförhållanden, data som aldrig skulle samlats in med den traditionella provtagningen under högflöden.

Sverige skulle behöva se över kalkningsverksamheten framför allt för att få en tydligare koppling mellan vattenkemi och biologiska data. Att börja mäta pH kontinuerligt är en väg att gå för att få mer tillförlitliga data. Flera fiskarter och särskilt yngre livsstadier som ägg och ungar är mycket känsliga för låga pH-värden. Det är kanske inte heller så konstigt att vi har så få vattendrag med föryngring av flodpärlmussla om pH-värdet kan gå ner på så låga nivåer att larverna dör under perioden då de ska fästa in på sin värdfisk.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv