Sportfisket fortsätter att öka – årliga SCB-enkäten är sammanställd

11111

Det svenska fritidsfisket fortsatte att öka i omfattning i Sverige under 2020, enligt den numera årliga enkäten om svenskarnas fritidsfiskevanor.

Under pandemiåret 2020 ägnade sig ungefär 1,7 miljoner personer, varav ca 0,5 miljoner var kvinnor, åt fritidsfiske minst en gång. Siffran för 2019 var 1,6 miljoner. Ökningen är inte statistiskt signifikant mot 2019, däremot mot 2017–2018 då siffrorna var 1,3–1,4 miljoner. I statistiken innefattas endast personer i åldrarna 16–80 år som är folkbokförda i Sverige. Populära fångster är abborre, gädda, kräfta, makrill, strömming och torsk.

Av de totalt cirka 18,2 miljoner så kallade redskapsdagarna användes handredskap 15,5 miljoner och passiva redskap (nät, burar etc.) 2,7 miljoner redskapsdagar. Sportfiske står alltså för den stora andelen i det avseendet och ökningen är kraftig jämfört med 2019 års sammanställning då antalet redskapsdagar för handredskap var 10,9 miljoner. Noterbart är att fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var omkring 14 miljarder kronor, vilket även det är en fortsatt ökning jämfört med tidigare år och i linje med den stora våg av sportfiskeintresse som Sportfiskarna konstaterat både i Sverige och internationellt under pandemin.

–Vi gör den här enkäten varje år och ser över tid att fritidsfiske blir allt populärare. Ökningen under 2020 kan ha ett samband med pandemin. Allt fler vistas i naturen och då får fisket också ett uppsving, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Enkäten sändes ut av statistikmyndigheten SCB under maj 2020 till januari 2021 på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som är statistikansvarig myndighet. Läs mer om enkäten här.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Göteborg, Fiske i Stockholm, Fiske i Värmland, Fiske i Malmö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv