Sigvalde träsk - nytt fiskekortsvatten på Gotland

Sigvaldetrask_800Foto: Joakim Lyander / Sigvalde träsk ska enligt uppgift ha ett maxdjup på drygt 15 m.

Nu är ett nytt fiskevatten på Gotland tillgängligt för sportfiske. I sjön finns abborre, mört, sarv, sutare och gädda. Lämpliga fiskemetoder är exempelvis spinn och mete. Sigvalde träsk ligger på sydöstra Gotland, klicka här för karta. Fiskekorten köper ni här.

Bättre förvaltning och organisering av fiskevatten i inlandet på Gotland är frågor som regionkontoret i Visby arbetat med genom ett par olika Leader-projekt de senaste tre åren. De organiserade och reglerade vattnen på Gotland är relativt få i förhållande till alla de mindre träsk (sjöar) och vattendrag som finns på Gotland. Bristen på organiserade fiskevatten, och därmed också i många fall bristen på vatten som allmänheten kan och får fiska i, är den huvudsakliga bakgrunden till de olika projekten. 
I det första projektet (2018-2019) sågs ett antal befintliga fiskekortvatten på ön över och i samverkan med fiskerättsägare reviderades bland annat fiskeregler och förvaltningsformer i syfte att göra det lättare och tydligare för de som vill fiska. Dessutom ledde det projektet även till att ett nytt kortfiskevatten öppnades för allmänheten 2019 - Närsån.

-Genom det första projektet blev vi berikade med ny kunskap och viktiga insikter i problematiken kring att organisera, förvalta och upplåta inlandsvatten på Gotland. Oftast handlar det om komplexa, alternativt helt outredda, ägandeförhållanden vilket naturligtvis gör det svårt för fiskerättsägare att organisera sig runt vattnet, säger projektledare Joakim Lyander.

Erfarenheterna från det första projektet var viktiga och lade grunden till ett nytt projekt som tog vid där det första slutade. I det nya projektet som startade 2020 och pågår detta år ut fokuseras det på två utvalda träsk där ägandeförhållandena anses som komplexa och även i viss mån outredda - Sigvalde träsk i Etelhem och Tingstäde träsk i Tingstäde. 

Utredningsarbete och förankring med fiskerättsägare i de två olika vattnen har varit en stor del under projekttiden så här långt och lagom till sommaren kommer nu glädjande nyheter att arbetet med Sigvalde träsk gett resultat. Tack vare positiva och engagerade markägare samt en aktiv, drivande och välfungerande hembygdsförening i Etelhem förvaltas nu fisket i träsket med varm hand och allmänheten kan nu få fiska mot lösande av fiskekort. 

-Det finns inget ekonomiskt incitament till att vi nu upplåter fisket i Sigvalde träsk genom fiskekortsförsäljning. Vi vill ta vårt ansvar och förvalta träsket och fisken som lever här. Därmed behöver det också finnas regler för hur fisket bedrivs och med den här upplåtelseformen har vi möjlighet att kontrollera att fisket i träsket sker på ett långsiktigt hållbart sätt och att de som besöker vattnet för att fiska får en trevlig upplevelse, både nu och i framtiden, säger Ola Eriksson, markägare och representant för hembygdsföreningen.

sigvaldetrask2_800

Förvaltningen av fisket i Sigvalde träsk kommer att ske genom Etelhems hembygdsförening på uppdrag av markägarna. Måndagen 14 juni skruvade Ola Eriksson med hjälp av Per Widerström upp skyltarna och samtidigt släpptes också fiskekorten för Sigvalde träsk. Fiskekorten köps via Fiskekort.se.

-Vi är väldigt intresserade av hur fiskbestånden mår och utvecklas i träsket och hoppas genom detta initiativ få bättre koll på det. Därför blir vi väldigt glada om folk rapporter sina fångster till oss efter fisket. Av allt att döma så verkar träsket och fisken må bra än så länge, men det kan naturligtvis ändras snabbt om fisket sker på fel sätt och uttaget av viktiga fiskar som gädda och abborre blir för stort, avslutar Per.

Projektet finansieras genom medel från europiska havs- och fiskerifonden och Leader Gute
Köp fiskekorten på Fiskekort.se

loggor-gotland-ny-80...

Kategorier: Fiske, Region Öst, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv