Regionala S-politiker vill ha utflyttad trålgräns

socialdemokraternaGrafik: Sportfiskarna

Sportfiskarna har nu ställt frågan om en utflyttning av trålgränsen även till regionala S-politiker. De svar vi har fått visar att det finns S-politiker på ostkusten med god insyn i strömmingskrisen som aktivt tar ställning för en utflyttning av trålgränsen och för införandet av fungerande fredningsområden.

Sportfiskarna bad Jan Lahenkorva (S) regionråd i Region Gävleborg att ge sin syn på strömmingskrisen. Han har ett brett engagemang för olika regionala frågor, inklusive kustfisket och havsmiljöfrågor. Jan svarade:

”Sett utifrån mitt perspektiv som regionråd i Region Gävleborg är det mycket viktigt att Bottenhavet mår bra, att det finns en god balans mellan arter i havet som bidrar till ett levande hav. Som det är nu mår inte havet utanför gävleborgskusten bra. Rapporter från de lokala kustnära yrkesfiskarna om minskade bestånd av strömming oroar, vilket har fått Region Gävleborg att ansluta sig till ett nätverk av regioner som arbetar för att stärka strömmingsbestånden i Östersjön och i Bottenhavet.

Jag ser ett stort värde i att en levande, lokalt förankrad fiskerinäring behålls. Fisket har kulturhistoriska värden och är viktigt för kustsamhällenas identitet. Det lokala kustnära yrkesfisket bidrar också till länets utveckling genom att bidra till en lokal näring som är en viktig del i det pussel som byggs för att utveckla Gävleborg. De skapar mervärden som är större än enbart inkomsterna från fisket genom att de är en del av besöksnäringen. Jag är övertygad om att de lokala kustnära yrkesfiskarna på ett bättre sätt kan förvalta bestånden av strömming jämfört med det storskaliga trålfiske som nu pågår utanför gävleborgskusten.

Utifrån de mycket oroande rapporter jag får från de lokala yrkesfiskarna, tillsammans med andra rapporter om tillståndet för strömmingen efter gävleborgskusten är det för mig självklart att trålgränsen bör flytta ut till 12 sjömil. Det är också självklart att freda Ålands hav, Bottenhavet och Bottenviken från storskaligt pelagiskt fiske fram till dess att bestånden återhämtat sig.”

Sportfiskarna bad även lokala S-politikern Thomas Eriksson från Östhammar om hans synpunkter på strömmingskrisen. Tomas är bland annat ledamot i Regionstyrelsen i Region Uppsala och ersättare i Upplandsstiftelsen.

”Jag har dels själv som sportfiskare i Roslagen bevittnat hur den kustnära industritrålningen har påverkat. Men även hört hur alla som i generationer fiskat strömming nu har sett hur strömmingen minskat i både antal och storlek.
Frågan är viktig för såväl lokala fiskenäringen, fisketurismen och havets ekosystem. Det är viktigt att det finns en bred politisk majoritet för en utflyttning av trålgränsen och att frågan bör inkludera alla grupper som är berörda av tillgången på strömming som exempelvis kustfiskare och skärgårdsbor.” 

Läs mer om strömmingskrisen på: www.raddastrommingen.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv