Ny nationell strategi med handlingsplaner för svenskt fiske och vattenbruk

oringungar-gotland-8...Foto: Lars Vallin

HaV och Jordbruksverket har presenterat en ny gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Strategin gäller t o m 2026 och följs av sektorsvisa handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk. Strategin och handlingsplanerna har utarbetats i samverkan med fiskets intressen och berörda myndigheter.

Handlingsplanerna innehåller sammanlagt 47 olika åtgärder varav de mest progressiva återfinns i planen för fritidsfiske och fisketurism. Beträffande vattenbruket efterlyser Sportfiskarna en mer målinriktad satsning på miljövänliga och mindre sårbara landbaserade odlingar. Sportfiskarna vill framhålla ett antal åtgärder som särskilt betydelsefulla: ett nationellt sektorsövergripande samrådsorgan, regionala samrådsorgan, fiskereglering i marina skyddade områden, förvaltning av säl och skarv, ekosystembaserad fiskförvaltning med ålders- och storleksoptimerad inriktning för lokala bestånd, beståndsspecifik förvaltning av lax och öring, översyn och samordning av fiskevårdens finansiering, kartläggning av sport- och fritidsfiskets samhällsekonomiska effekter samt särskilda satsningar för att främja sportfiske i bl a tätortsnära miljöer.

- Det mest positiva med strategin är att den är gemensam för samtliga sektorer inom fisket vilket Sportfiskarna varit en konsekvent förespråkare för. Nackdelarna är att målsättningarna är vagt formulerade samt att intressekonflikterna inte adresserats i tillräcklig omfattning. Det gäller särskilt beträffande förvaltningen av våra överutnyttjade fiskbestånd. Den stora utmaningen blir nu att se till att de viktigaste åtgärderna verkligen genomförs, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Läs presentation/strategier och planer på Hav:s webb.

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv