Politisk majoritet för en utflyttning av trålgränsen

majoritet-800Grafik: Sportfiskarna

Svaren på vår enkät om industritrålningen i Östersjön visar att det finns en politisk majoritet för att påbörja arbetet med en utflyttning av trålgränsen.

Sportfiskarna har nu fått in svar från alla riksdagspartier, undantaget Socialdemokraterna. Svaren visar tydligt att det bör vara möjligt att tvinga regeringen att agera för att påbörja en utflyttning av trålgränsen. Sportfiskarnas ser det som en framgång för kampanjen ”Rädda strömmingen” att man nu fått fram att det faktiskt finns en politisk vilja att agera för en utflyttning av trålgränsen.

Många engagerade politiker
Sportfiskarna tolkar svaren på vår enkät som att Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna alla ställer sig bakom att regeringen ska agera för att inleda processen med en utflyttning av trålgränsen. Flertalet partier poängterar att förhandlingar med EU och de länder Sverige har särskilda fiskeavtal med nu bör inledas av regeringen. Läs alla svaren från partierna här.

Flertalet av de politiker som svarat på Sportfiskarnas enkät har på olika sätt redan drivit på för en utflyttning av trålgränsen och ett mer hållbart fiske efter strömming i Östersjön. Bland annat har man skrivit debattartiklar och ställt skriftliga frågor till landsbygdsministern Jennie Nilsson (S). Sportfiskarnas förhoppning är att man nu även kan enas över partilinjerna i denna fråga: att rädda strömmingen och Östersjön borde rimligen vara angeläget för alla partier. Läs alla debattartiklarna här.

Centerpartiet en besvikelse
Regionala Centerpolitiker längs ostkusten har redan länge engagerat sig kraftfullt för att stoppa industritrålningen och påverkat för en utflyttning av trålgränsen. Det var därför en stor besvikelse när svaren från Centerpartiet centralt nu inte uttryckte någon tydlig vilja att agera för att flytta ut trålgränsen. Man ville i stället invänta resultatet av de utredningar som Havs- och vattenmyndigheten påbörjat. Sportfiskarna hoppas att partiets regionala krafter kan påverka partiet centralt för att ta tydligare ställning i frågan.

Socialdemokraterna väljer att inte besvara frågorna
Vårt största regeringsparti, som även sitter på den ansvariga ministerposten i form av landsbygdsminister Jennie Nilsson, har tyvärr valt att avböja att svara på våra frågor. 

Följ vår kampanj här: Rädda strömmingen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Förening, Pressrum, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv