Kan vi återfå harr i Lagan?

Karsefors_800Karsefors var en gång i tiden en mäktig fors i Lagan. När man dämde upp ån försvann strömsträckorna uppströms och därmed också harren.

Sportfiskarna Halland har nyligen tillsammans med Sportfiskarna region syd startat upp ett projekt med mål att undersöka den troligtvis utdöda harren i Lagan och en framtida möjlighet till återintroduktion.

Harren var förr en vanligt förekommande art i Lagan och trivdes i de mer strömsatta partierna av ån men sägs även ha använt biflödena för lek- och uppväxtområden. Harren i Lagan var då Sveriges sydligaste bestånd av vild harr. I takt med att Lagans forsar och strömmar byggdes ut med vattenkraft minskade harren och runt 60-talet när de sista strömmarna byggdes ut ska den ha försvunnit helt från huvudfåran – i samband med försurningspåverkan. Under åren har dock flera rykten uppkommit om fångade harrar i Lagan och ett av projektets syfte är just att fastställa om det finns någon spillra kvar av ett harrbestånd. Projektet kommer mynna ut i ett skriftligt åtgärdsförslag över vad som kommer krävas för en framtida återintroduktion. Projektet finansieras av ABU Garcias fiskevårdsfond och Länsstyrelsen i Halland.

Har du någon information om fångade eller observerade harrar i Lagans avrinningsområde under de senaste 20 åren? Hör gärna av dig till oss!

Kontakt: Julius Jarving Ohlsson, , 0700-20 90 55, julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Region Syd, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv