100 års överfiske orsak till kollaps av Oslofjorden

bilde1-1000x489Bild: Kongsberg Maritime / Ekolodsdata från Tislerrevet vid Ytre Hvaler nationalpark nära svenska gränsen som tydligt visar spår från bottentrålning, samt att bottentrålarna även trålar inne i nationalparken.

De senaste decennierna har fiskbestånden i Oslofjorden kollapsat. Nu pekas bottentrålning ut som en huvudorsak.

Sportfiskarnas norska kollegor Norges- Jeger og Fiskerforbund rapporterar om studien ”Krafttak for kysttorsken”, gjord av norska Havforskningsinstituttet, Europas största marina forskningsinstitut. Rapporten beskriver hur ökat fisketryck de senaste 100 åren och den teknologiska utvecklingen sedan 1950-talet varit bidragande till att många fiskarter haft en kraftig tillbakagång i Oslofjorden och inre Skagerrak.

Avsaknad av områdesförvaltning har orsakat en gradvis utarmning av lokala fiskbestånd. Överfisket och avsaknaden av stora fiskindivider har orsakat en dominans av mindre arter. Skagerrak pekas ut som ett av världens mest trålade havsområden och studiens huvudförfattare liknar långvarigt trålade bottnar med plöjda åkrar. 

I studien konstateras att man, precis som längs med hela svenska västkusten, av fiskeripolitiska skäl tillåtit kustnära bottentrålning. Man jämför med fiskrika områden som norska Vestlandet där trålning inte är tillåtet grundare än 100 meter och Nordnorge där trålning varken får ske inne i fjordarna eller grundare än 170 meter. I yttre Oslofjorden konstaterades att nära 100 % av havsbotten djupare än 60 meter hade trålspår.

Mer info:
NJFF - 100 års overfiske årsak til kollaps
Krafttak for kysttorsken

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rädda Västerhavet | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv