Industrifisket i Östersjön borde inte miljömärkas

stromming

Sportfiskarna har lämnat synpunkter på MSC-certifieringen av strömming.

MSC-märkningen av industrifiskad strömming längs ostkusten vilar på en felaktig grund, menar Sportfiskarna.

I exempelvis södra Bottenhavet syns alla varningstecken på ett överfiskat bestånd. Storleken minskar, lekmognaden kryper nedåt i åldrarna, fisketrycket har ökat konstant sedan 90-talet och på senare år har rekryteringen minskat. Utöver detta har avsaknaden av strömming inneburit att mycket av sportfisket och det småskaliga yrkesfisket för konsumtion längs delar av ostkusten mer eller mindre slagits ut, till förmån för stora industritrålare som skickar fångsten till fiskmjölsfabriker i Danmark.

Med anledning av de oroande biologiska varningssignalerna har Sportfiskarna granskat den 500-sidiga certifieringsrapporten och lämnat synpunkter till Lloyd´s Register, som är den externa part som certifierat strömmingsfisket gentemot till MSC:s framtagna standard. Sportfiskarnas synpunkter vilar helt och hållet på vetenskaplig grund där Internationella havsforskningsrådets rådgivning är grundläggande.

För södra Bottenhavet och Bottenviken är fångsterna det senaste decenniet historiskt höga, men avsaknaden av värden för i princip alla parametrar och referenspunkter som är aktuella för en bra beståndsuppskattning har gjort att kvoten 2021 inte ändrades. För Östersjön har fisketrycket ökat och beståndet minskat sedan 2014.

Längre fram i år kommer en större översyn där MSC-märkningen för strömming och skarpsill ska ses över. Sportfiskarna har kontakt med Lloyd´s Register och kommer givetvis att vara med och lämna synpunkter. 
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv