Nytt projekt ska förbättra vattenmiljö i Östersjön

skarmdump-fiskkamera...Foto: Återskapa Östersjöns livskraft / Inom projektet har man kunnat följa livet under ytan i Stockholms skärgård.

Sportfiskarna är en av partnerorganisationerna i projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” som jobbar med att återställa viktiga livsmiljöer för fisk på kusten. Övriga partner i projektet är WWF, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Västernorrland och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Projektet syftar till att återskapa viktiga livsmiljöer för fisk i kustnära grunda vikar i de tre regionerna Stockholm, Västernorrland och södra ostkusten. Sportfiskarna kommer att fokusera särskilt på gäddan och abborren och kommer bland annat arbeta för att minimera erosionsskador från tung båttrafik, tillgängliggöra viktiga lekvikar, skapa fria vandringsvägar i kustmynnande vattendrag och restaurera våtmarker i både Höga kusten och i Stockholms skärgård.

Allmänheten kommer engageras i flera delar av projektet, från det praktiska åtgärdsarbetet till uppföljningen av åtgärdernas effekter.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Region Syd, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv