Se film om framgångsrikt öringprojekt i Svågan

yngelutsattning-svag...Foto: Liam Mårskog

I slutat av mars i år sattes för andra året i rad egenodlade yngel av Dellenöring ut i Svågan. Utsättningen filmades som en del av projektet.

Ynglen odlas och kläcks i ett lokalt kläckeri i Delsbo som drivs i samverkan mellan Sportfiskarna och Dellenbygdens FVO. När projektet avslutas kommer kläckeriet att tas över av Dellenbygdens FVO vilket gör att projektet kommer att fortleva och drivas i lokal regi. Målet med odlingen och utsättningen är att det på sikt skall bli mer vild öring i Dellensjöarna och i Svågan som är det största biflödet till sjöarna.

-Syftet med kläckeriet är att odla på vild öring och sätta ut yngel som präglas på uppväxtmiljön så att de sedan återvänder till ån för att leka. Med verksamheten i kläckeriet och en förändrad utsättningsmetodik av den kompensationsutsatta fisken hoppas vi på att återfå ett mer livskraftigt självreproducerande bestånd av öring, berättar Jessica Dolk, projektledare på Sportfiskarna.

Tidigare kompensationsutsättning av öring i Svågan har gjorts med två- och tresomriga yngel som växt upp i en fiskodling. Det finns en uppenbar risk att det då har odlats på ett alltför smalt avelsmaterial och att den utsatta fisken då inte i tillräcklig hög grad blir präglad på hemmavattnet. Minskad fångstrapportering av öring i Svågan styrker även denna tes.

Med ett eget lokalt kläckeri med uppfödning och tidig utsättning av yngel blir det mindre hantering, man bör kunna uppnå en bättre genetisk variation och förutsättningarna för Dellenöringen och sportfisketurismens framtid kan därmed förbättras. Målet med stödutsättning skall vara att öka den totala populationsstorleken utan negativa effekter på den vilda fisken och att producera odlade individer som blir så lika den vilda fisken som möjligt.

Projektet finansieras av Leader Gästrikebygden samt Europeiska havs- och fiskerifonden.

Filmen är gjord av Liam Mårskog. Se filmen här.

Kategorier: Miljö, Region Norr, Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv