Konstruktivt möte med landsbygdsministern

digitalt-mote-m-jenn...
Bild: Sportfiskarna / Sportfiskarna och ministern var inte överens om allt, men det var ett bra möte.

Sportfiskarna genomförde onsdag 14 april ett digitalt möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson om våra aktuella intressefrågor.

Syftet med mötet var att framföra förbundets och dess medlemmars stora oro över situationen för fiskbestånden i Östersjön och i västerhavet och föra fram våra samlade synpunkter på vilka åtgärder som bör sättas in.

Landsbygdsministern uttryckte att hon delade vår oro och att det kommer krävas en mängd åtgärder för att vända på utvecklingen. Hon lyfte fram det gällande torskfiskestoppet och lekstängningsstoppet för sillfisket i Östersjön, den nyligen införda licensjakten på säl och att regeringen givit Havs- och vattenmyndigheten ett flertal uppdrag bland annat när det gäller en eventuell reglering av trålningsfisket. Hon var samtidigt tydlig med att för att få igenom större förändringar när det gäller exemplevis trålningsgränsen kommer det behövas mer entydiga forskningsresultat för att kunna driva frågan inom EU.

Sportfiskarna framförde att det under lång tid funnits tydliga bevis för att vår nuvarande fiskförvaltning inte fungerar och att det exempelvis för strömmingen i södra bottenhavet och Stockholms skärgård behövs omedelbara åtgärder som utflyttad trålningsgräns och särskilda fredade områden för att undvika en fortsatt kraftig försämring av beståndssituationen. Även om mer kunskaper behövs är det fullt möjligt att med stöd av försiktighetsprincipen vidta åtgärder redan i dag.

Sportfiskarnas ledning anser att mötet var konstruktivt, även om vi inte var överens i alla sakfrågor var det en bra dialog. Ministern uttryckte exempelvis att hon gärna besöker någon av förbundets gäddfabriker när pandemin lagt sig.

Läs Sportfiskarnas ståndpunkter här: Promemoria möte med Jennie Nilsson

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv