Leker abborren i Malmö hamn?

RisvasarMalmö1_800
Granarna förbereds med tyngder och rep för att sedan fraktas ut med båt. Foto: Sportfiskarna

Den frågan har Sportfiskarna tillsammans med Marint Kunskapscenter i Malmö försökt få svar på genom att lägga ut julgranar i en av Malmös hamnar.

Teorin är att abborren under sommarhalvåret födosöker ute i hamnen och även längre ut i Öresund men att den under de kalla månaderna söker sig in i kanalen där även det mesta av leken verkar ske. Anledningen till detta verkar var att salthalten varierar mindre och är lägre inne i kanalen jämfört med längre ut i hamnarna och att abborrens rom inte skulle klara av de höga salthalterna. Förekommer lek vid de utplacerade granarna skulle det vara klart intressant och öppna upp nya frågeställningar om var och i vilken omfattning lek sker ute i hamnarna.

Med hjälp av två dykare från Marint Kunskapscenter kunde ett 10-tal risvasar placeras ut på olika djup och i anslutning till olika strukturer i vattnet. Projektet kommer att följas upp med fler dyk de kommande åren för att kunna konstatera om det lekt abborre eller inte. Granarna kommer med största sannolikhet också locka till sig en mängd olika fiskar och andra organismer. Projektet hade även gärna placerat ut granar inne i kanalen där man vet att lek förekommer men ett planerat omfattande arbete med kantsättningen längs kanalen gör att det får vänta.

RisvasarMalmö2_800

Anders och Alexander placerar ut en risvase där man vid tidigare dyk sett abborre. Foto: Sportfiskarna 

Kategorier: Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv