Pedagogisk fiskevård förbättrade för kustgäddan

blaabaard-oregrund-8...Foto: Mattias Andersson / Resultatet av vassröjningen blev det skyddade vattenområdet innanför den yttre vassen.

Under en vecka i höstas trotsade skolklasserna på Öregrunds skola både regn och snålblåst för att röja vass vid Kavaröbro i Öregrund. Målet var att skapa en blå bård där gäddorna kan leka under våren. Nu är klasserna tillbaka på plats för att utvärdera sin åtgärd.

En blå bård är den vattenspegel som skapas innanför vassen när exempelvis kor betar ut i vattnet. Den blå bården utgör en skyddad miljö där vattnet snabbt värms upp på våren och där gäddornas yngel kan växa upp. Den blå bården är även populär bland insekter, fåglar samt grod- och kräldjur. Kor i landskapet har idag blivit en alltmer sällsynt syn och många vassbälten växer därför igen. I Kavaröbro finns nu åter en blå bård där gäddorna kan leka, tack vare skolklassernas hårda arbete. Bården kommer framöver att hållas öppen av ideella krafter i området. Och nu i år är alltså allt redo för gäddlek när vattnet värmts på lite mer!

Åtgärden har genomförts inom Sportfiskarnas projekt ”Skolbäcken Kust” som möjliggjordes genom finansiering från Europeiska Havs- och Fiskerifonden samt Leader Stockholmsbygd.

Kategorier: Ungdom, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv